sobota, 08 sierpnia 2020

1,6 mln zł na remont zabytków z Warszawy i okolic

W tym roku na remonty i konserwacje mazowieckich zabytków Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył aż 6 mln zł. W sumie uda się wyremontować 83 obiekty, z czego 21 z Warszawy i okolicznych powiatów. Wicemarszałek Wiesław Raboszuk spotkał się z beneficjentami, którym wręczył certyfikat „Cenny zabytek”.

Certyfikat „Cenny zabytek” przyznawany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Oznaczone nim zabytki to obiekty, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Mazowsza oraz mają wyjątkowe dla naszego regionu znaczenie historyczne, kulturalne i architektoniczne.

Cieszę się, że udało nam się po raz kolejny wygospodarować środki na tak ważne inwestycje. Zabytki to wizytówka naszego regionu. Są cenne nie tylko pod względem materialnym, ale przede wszystkim historycznym i kulturalnym. Są elementem naszej regionalnej tożsamości, a zatem należy o nie dbać – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Wśród zabytków, które w tym roku otrzymają dofinansowanie z budżetu Mazowsza znalazło się 21 inwestycji z Warszawy i miejscowości okołowarszawskich. Wśród nich remonty elewacji budynków mieszkalnych i kościołów, remonty więźby dachowej oraz prace konserwatorskie.

Do tegorocznego naboru wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane przy mazowieckich zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zgłoszono 172 wnioski na łączną kwotę ponad 26 mln zł. Wśród ubiegających się o dotacje największą grupę stanowiły kościelne osoby prawne oraz samorządy. Ostatecznie komisja konkursowa, po ocenie formalnej i merytorycznej, zdecydowała o przyznaniu 6 mln zł dotacji 83 zabytkom z Mazowsza.

W tym roku środki z budżetu Mazowsza można było pozyskać m.in. na wykonanie dokumentacji, na podstawie której będą przeprowadzane prace, zabezpieczanie i odnowienie zabytków, modernizacje różnych instalacji czy zakup materiałów budowlanych.

Lista inwestycji z Warszawy i okolic, które w tym roku otrzymają dofinansowanie z budżetu Mazowsza:

Warszawa
– remont elewacji oraz attyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy placu Konstytucji 4 w Warszawie (etap I) – elewacja frontowa od strony Pl. Konstytucji – 80 tys. zł,
– remont elewacji budynku przy placu Konstytucji 3 w Warszawie – 70 tys. zł,
– remont i renowacja elewacji – prezbiterium i kaplice Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP Parafia św. Jakuba w Warszawie – 100 tys. zł,
– ratownicze prace konserwatorskie fundamentów klasztoru przy ul. Freta 10 w Warszawie: wzmocnienie, wykonanie izolacji pionowej i poziomej głównego skrzydła – 90 tys. zł.

Powiat wołomiński
– wykonanie izolacji poziomej ścian zewnętrznych budynku szkoły elementarnej z 1895 r. w Markach – 30 tys. zł.

Powiat grójecki
– remont więźby dachowej i pokrycia dachu w Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa w Worowie – etap I – 80 tys. zł,
– remont elewacji budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Belsku Dużym – 70 tys. zł.

Powiat legionowski
– remont konstrukcji stropu i dachu budynku Kościoła Parafialnego pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej – II etap – 100 tys. zł,
– konserwacja ścian w gotyckim Kościele pw. Zwiastowania NMP w Serocku – etap II (prezbiterium, kruchta, chór) – 70 tys. zł.

Powiat miński
– remont części dachu zabytkowego budynku Kościoła pw. Św. Walentego i Św. Trójcy w Latowiczu – 100 tys. zł,
– prace ratunkowe i interwencyjne polegające na konserwacji i renowacji elewacji Kościoła Parafialnego pw. św. Piotra i Pawła w Dębem Wielkim (etap III) – elewacja frontowa wraz z wieżą – 40 tys. zł.

Powiat pruszkowski
– pałac w Brwinowie – rewaloryzacja zabytkowego obiektu z 1936 r. z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną – 80 tys. zł.

Powiat nowodworski
– wykonanie najpilniejszych prac zabezpieczających zabytek Brama Napoleona w Zespole Koszar Obronnych w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlinie Twierdzy (etap II) – 80 tys. zł.

Powiat garwoliński
– remont elewacji i odtworzenie tynków wewnętrznych we dworze Zawady w Garwolinie – 90 tys. zł,
– prace konserwatorskie ołtarza głównego w Kościele pw. św. Anny w Zwoli Poduchownej – 60 tys. zł,
– renowacja prezbiterium Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Górznie – 100 tys. zł,
– odtworzenie stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Garwolina z 1910 r. – 50 tys. zł,
– remont dachu głównego zabytkowego budynku drewnianego Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie – 60 tys. zł,
– prace remontowo-konserwatorskie przy zabytku budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem NMP w Maciejowicach – 60 tys. zł,
– prace konserwatorskie rzeźby św. Jana Nepomucena w Trąbkach – 18 tys. zł,
– renowacja elewacji budynku kościoła przy Rzymskokatolickiej Parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Goźlinie w obszarze wymiany/renowacji stolarki zewnętrznej – 162 tys. zł.


Nasi partnerzy