niedziela, 31 maja 2020

Aktualności

Aby na drogach było bezpieczniej

Policjanci mazowieckiej drogówki koncentrowali swoją uwagę na egzekwowaniu od kierujących pojazdami prawidłowego zachowania się w rejonach przejść dla pieszych. Nad radomskimi ulicami pojawił się BSPP (Bezzałogowy Statek Powietrzny Policji) – mówiąc potocznie “dron”. Parametry techniczne jego kamery (30 krotny zoom optyczny i 180 krotny zoom cyfrowy) pozwoliły na zarejestrowanie zachowań uczestników ruchu drogowego z dużej odległości i z bardzo dobrą jakością. Policjanci interweniowali 192 raz w stosunku do kierujących którzy popełnili wykroczenia godzące w bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Księża pielgrzymowali do miejsca męczeństwa biskupów płockich

Zawsze w maju młodzież z diecezji płockiej wraz z księżmi pielgrzymuje pieszo z Żuromina do Działdowa – hitlerowskiego obozu koncentracyjnego, w którym zginęli błogosławieni biskupi płoccy, męczennicy w II wojny światowej: abp. Antoni J. Nowowiejski i bp. Leon Wetmański. W tym roku mimo pandemii tradycji pątniczej nie przerwano: na pielgrzymi szlak 22 maja br. wyruszyło pięciu księży.

Zatrzymania w sprawie oszustw związanych z rekonwersją

W dniach 19 i 20 maja Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej, w wyniku intensywnych czynności operacyjno-procesowych na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego i lubuskiego, w związku ze śledztwem nadzorowanym przez Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, dokonał zatrzymania 10 osób, które w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzały do niekorzystnego rozporządzenia mieniem dyrektorów Wojskowych Biur Emerytalnych na terenie całego kraju.


Nasi partnerzy