sobota, 16 stycznia 2021

Kościoły Mazowsza

Kobyłka: Kościół św. Kazimierza Królewicza

Parafię erygował Kard. Józef Glemp dnia 15 grudnia 1988 z części parafii Świętej Trójcy w Kobyłce. Początkowo kaplica nosiła tytuł Miłosierdzia Bożego, 19 marca 1989 zmieniono go na Św. Kazimierza Królewicza. Pierwsze próby tworzenia ośrodka duszpasterskiego na Stefanówce podjął Ks. Mieczysław Stefaniuk, wikariusz parafii Świętej Trójcy, który w 1969 odprawił kilka Mszy Św. w ogrodzie państwa Szyszków, jednak władze miasta sprzeciwiły się organizowaniu tego typu zgromadzeń.

Błonie: Kościół św. Trójcy

Błonie jako posiadłość książęca jest wzmiankowane w dokumentach już w XI wieku. Nie znamy dokładnej daty erekcji parafii. W 1257 roku biskup poznański Bogufał III pozwolił tu poświęcić ołtarze. W roku 1280 Konrad II, Książe Mazowsza zbudował kościół murowany w stylu wczesno gotyckim pod wezwaniem Św. Trójcy, jako wotum za ocalenie z niewoli tatarskiej i osadził przy nim Kanoników Regularnych Laterańskich, których sprowadził, z Czerwińska.

Drobin: Kościół Matki Bożej Różańcowej i św. Stanisława Biskupa

Budowa świątyni została rozpoczęta około 1477 roku przez Ninogniewa z Kryska, wojewodę płockiego, a zakończona została przez jego syna Ninogniewa II Kryskiego, także wojewodę płockiego w 1507 roku. W 1536 roku kościół został spalony. Odbudowany został dzięki staraniom Pawła Kryskiego, wojewodzica mazowieckiego przed 1543 rokiem.

Radom: Cerkiew prawosławna pw. św. Mikołaja

W 1902 roku wybudowano okazałą cerkiew p.w. św. Mikołaja w samym centrum Radomia. Świątynia posiadała trzy ołtarze i poświęcono ją w styczniu tegoż roku przez biskupa lubelskiego Hermana, sufragana warszawskiego. Na początku XX wieku, w 1901 roku, parafia prawosławna w Radomiu liczyła 2757 osób, a według danych statystycznych, zawartych w „Obzorach Radomskoj Guberni”: w całej guberni – zamieszkałych na stałe było 1907 osób, a czasowo 2287 osób.

Michałowice: Kościół Wszystkich Świętych

Najstarsze wiadomości o Parafii Michałowice sięgają roku 1521. Potwierdza to dokument “Eerkcyya” Jana łaskiego Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, który zaświadcza, że zawsze był tu kościół. Gdy jeden upadał stawiano drugi. Kolejne dokumenty informują, że w 1622 roku na placu gdzie obecnie znajduje się figura Matki Bożej stała drewniana kapliczka ufundowana przez Andrzeja Świdzińskiego właściciela dóbr w Świdnie.


Nasi partnerzy