czwartek, 29 października 2020

Kościoły Mazowsza

Sokołów Podlaski: Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego leży w dzielnicy Sokołowa Podlaskiego zwanej Przeździatką, która wcześniej była podmiejską wsią. Pierwsza pisana wzmianka o Przeździatce pochodzi z 12 maja 1415 roku (niedziela, ” Exaudi”), kiedy wieś ta została nadana kościołowi w Sokołowie przez Mikołaja Sepieńskiego z Sepna koło Nowina, sekretarza wielkiego księcia litewskiego Witolda Aleksandra (ok. 1348 – 1424).

Urle: Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej

Parafię erygował Kard. Stefan Wyszyński 15 października 1978 roku. Miejscowość powstała w drugiej połowie XVIII w. Początki duszpasterstwa sięgają końca XIX w., kiedy to hrabia Zamoyski urządził w jednym z drewnianych domów na terenie letniska Borzymy kaplicę p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, aby ułatwić gościom, licznie przyjeżdżającym na wakacyjny wypoczynek udział w niedzielnej Eucharystii.

Różan: Kościół św. Anny

Na ziemi różańskiej pierwszą świątynię, pod św. wezwaniem Jana Chrzciciela, wzniesiono najprawdopodobniej już w XI wieku. Natomiast w końcu XIV wieku wybudowany został drewniany kościół Najświętszej Maryi Panny. Murowaną świątynię św. Anny ufundowała królowa Anna Jagiellonka w 1. połowie XVI wieku. Niedługo potem zamówiono obraz patronki parafii. Wizerunek św. Anny Samotrzeciej wykonał nieznany artysta na przełomie XVI i XVII wieku. Umieszczono go w głównym ołtarzu. Obecnie oryginał znajduje się w Muzeum Diecezjalnym w Płocku. W różańskiej świątyni, w kaplicy św. Anny, można dziś podziwiać jego wierną kopię.

Maków Mazowiecki: Kościół Bożego Ciała

Drewniany kościół został wzniesiony przed rokiem 1200, jak podają kroniki parafialne, nie można ustalić dokładnej daty. Parafię erygował Jakub z Korzkwi – biskup płocki. Budowę obecnego Kościoła rozpoczęto w 1490 r. staraniem, proboszcza makowskiego, ks. Stanisława z Lipia Lipskiego, prepozyta kapituły katedralnej płockiej, podkanclerzego mazowieckiego.

Pilawa: Kościół Matki Bożej Kodeńskiej

Parafia Matki Bożej Kodeńskiej w Pilawie erygowana została w 1981 r. Murowany kościół wybudowany został w latach 1979-1981 staraniem proboszcza parafii św. Józefa w Trąbkach ks. Franciszka Geniusza. Styl kościoła jest nowoczesny, fasada dekorowana metodą sgraffito przedstawia Matkę Bożą Kodeńską i dwa anioły. Wnętrze budynku podzielone jest dwoma parami filarów na trzy nawy oraz prezbiterium. Stół ołtarzowy, nadstawy oraz obudowa ołtarzy wyłożone są marmurem. Chór muzyczny z organami nad wejściem głównym wspiera się na dwóch filarach. W dzwonnicy znajdują się trzy dzwony.


Nasi partnerzy