środa, 05 sierpnia 2020

Służba Więzienna

Międzynarodowy Dzień Szachów – „Królewska gra” w więziennych murach

Mając na uwadze potrzebę wzbudzenia w osobach pozbawionych wolności woli współdziałania w kształtowaniu ich społecznie pożądanych postaw w jednostkach penitencjarnych wykorzystywane są różnorodne formy zajęć z obszaru kultury i oświaty. Znając korzystny wpływ „gry w szachy” na umysł człowieka ta forma aktywności jest dobrze znana i wykorzystywana za wysokim murem.

Zajęcia plastyczne sposobem na zwiększenie wiedzy skazanych z ZK Siedlce o COVID-19

Zajęcia plastyczne to jedna z wielu form pracy z osadzonymi wykorzystywana przez kadrę siedleckiej jednostki. Taka forma oddziaływań przynosi oczekiwane rezultaty w szczególności w odniesieniu do skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w ramach oddziału terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.


Nasi partnerzy