niedziela, 31 maja 2020

Otwarcie bazy LPR w Sokołowie Podlaskim

Ponad 8,6 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego trafiło na wykonanie dokumentacji budowy i rejestracyjnej lądowiska/lotniska strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca (FATO). 7 października nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanej bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sokołowie Podlaskim. W spotkaniu wzięła udział Janina Ewa Orzełowska, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Baza składa się z budynku bazy, stacji paliw, elementów małej architektury, miejsc postojowych śmigłowca, ciągów pieszych i jezdnych, strefy końcowego podejścia i startów śmigłowca (FATO) oraz ogrodzenia.

Gdy na szali jest zdrowie i życie mieszkańców naszego regionu, decyzja nie mogła być inna. W maju 2018 r. przesunęliśmy środki w naszym budżecie i po raz kolejny wspomogliśmy LPR w Sokołowie Podlaskim. Wsparcie ponad 8,6 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego zostało przekazane Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie w formie dotacji celowej. Nowa baza LPR to szybka i efektywna pomoc medyczna dla ofiar nagłych zdarzeń. To bardzo ważna inwestycja w bezpieczeństwo ludzi – podsumowuje członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

Efektem inwestycji jest zwiększenie dostępności do Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Mazowsza, a także skrócenie czasu dotarcia do nagłego zdarzenia oraz rozszerzenie zasięgu działania lotniczego zespołu ratownictwa medycznego.

Zadanie sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego objęło wykonanie dokumentacji budowy i rejestracyjnej lądowiska/lotniska strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca (FATO), dokumentacji inżynieryjno-geologicznej, opinii geotechnicznej, dokumentacji projektowej i kosztorysowej niezbędnej do wybudowania bazy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji. Ponadto projekt obejmuje dostawę i montaż przesuwnicy dla śmigłowca oraz dostawę pierwszego wyposażenia warsztatowego i medycznego.

Realizacja inwestycji jest komplementarna w stosunku do zrealizowanego przez SPZOZ LPR projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, przedmiotem którego był zakup czterech śmigłowców ratunkowych.


Nasi partnerzy