poniedziałek, 17 Luty 2020

Pierwsza Pomoc w Zakładzie Karnym w Siedlcach

29 maja br. funkcjonariusze działu ochrony oraz działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Siedlcach, brali udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Tematyką zajęć było postępowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego. Dowiedzieliśmy się, nie tylko w teorii, ale i w praktyce, jak postępować w sytuacjach nagłych, kryzysowych. Celem szkolenia było przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom i osobom dorosłym w nagłych wypadkach, zwłaszcza zagrażających zdrowiu i życiu człowieka.

Ratownik medyczny Maciej Dobrowolski, prowadzący szkolenie, przypomniał nam wiedzę i umiejętności dotyczące resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz doraźnego postępowania w zaburzeniach krążenia a przede wszystkim w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych zgodnie z algorytmami ratowniczymi stosowanymi w najczęściej spotykanych przypadkach.

Na zajęciach poruszane były zagadnienia dotyczące prawnego obowiązku udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ogólnych zasady udzielania pierwszej pomocy, zwracania uwagi na bezpieczeństwo własne udzielającego pomocy, technik i metod postępowania przy omdleniach czy też zadławieniach.

Systematyczne odświeżanie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej jest gwarantem właściwych reakcji i zachowań w przypadku konieczności ratowania życia i zdrowia.

Tekst kpt. Edyta Starostka
Zdjęcia kpt. Edyta Starostka, st. sierż. Robert Sierociński


Nasi partnerzy