niedziela, 31 maja 2020

Rewitalizacja centrum miasta Płońska

W przyszłym roku, dzięki wsparciu unijnemu, w Płońsku zrewitalizowane będzie centrum miasta, powstanie punkt informacji turystycznej, a zabytkowa kamienica przy ul. Warszawskiej zostanie odnowiona.

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekty otrzymają łącznie ponad 8,2 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Umowy, w Urzędzie Miejskim w Płońsku, podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci.

Zagospodarowanie centrum Płońska
Inwestycja dotyczy przebudowy Placu 15 Sierpnia oraz Małego Rynku przy ul.19 Stycznia w Płońsku. W ramach projektu na płońskim rynku pojawi się nowa nawierzchnia placu i chodników, powstaną alejki z płyt granitowych i trawniki z nowymi nasadzeniami. Wykonana będzie instalacja do nawadniania automatycznego i ręcznego oraz przyłącza do ogródków letnich i kanalizacja deszczowa. Na rynku będą także ławki, kosze, stojaki na rowery oraz donice z kwiatami. Dawny blask odzyska zabytkowa pompa, która będzie wyeksponowana przez system podświetlanych wyrzutów wody.

– Centrum Płońska zmieni się nie do poznania. Myślę, że mieszkańcy zyskają piękną i komfortową przestrzeń publiczną – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Remont przejdzie również budynek przy ulicy Grunwaldzkiej 1 – po renowacji swoją siedzibę będzie tam miało centrum informacji turystycznej. Zakres prac remontowych obejmie m.in: przebudowę oraz izolację murów fundamentowych, pogłębienie piwnic, remont i malowanie elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont kominów i pokrycia dachów, przebudowę schodów, ścianek działowych i posadzek. Zmodernizowane będą instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa oraz centralnego ogrzewania. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Nasi partnerzy