środa, 20 stycznia 2021

Płock

Zwalniani z jednostek penitencjarnych otrzymują środki ochrony

Od czwartku 16 kwietnia wszystkich obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust w przestrzeniach publicznych. W związku z obostrzeniami Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu przy zwalnianiu skazanych wyposaża ich w maseczki ochronne a funkcjonariusze działu penitencjarnego zapoznają skazanych z najnowszymi zaleceniami oraz obowiązującymi aktualnie przepisami.

W podziękowaniu za wierną służbę

Kiedy pies umiera, umiera cząstka przewodnika… Wielokrotnie służący w trakcie zgromadzeń i imprez masowych do utrzymania bądź przywrócenia porządku publicznego, w ramach interwencji, zatrzymywania, pilnowania i konwojowania. Wyróżniał się znakomitym węchem, brał udział w tropieniu śladów za sprawcami przestępstw i osobami zaginionymi.


Nasi partnerzy