czwartek, 04 marca 2021

Służba Wiezienna

Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce poszukuje pracowników

Myślisz o stabilnej i stałej pracy oraz zatrudnieniu, które gwarantuje prawa pracownicze oraz posiada szeroką ścieżkę kariery zawodowej? Jesteś zainteresowany/ zainteresowana resocjalizacją, kryminologią, ochroną społeczeństwa przed sprawcami przestępstw i chciałabyś/chciałbyś realizować zadania ochronne, wychowawcze, psychologiczne lub finansowe, logistyczne, statystyczne oraz w zakresie służby zdrowia?

Ratownik medyczny w więzieniu

13 października każdego roku obchodzimy w Polsce Dzień Ratownictwa Medycznego. To święto polskiego ratownictwa zostało ustanowione Ustawą z dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Ten dzień jest nie tylko świętem przedstawicieli systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Jest także dobrą sposobnością, by uświadomić społeczeństwo, jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Dlatego Służba Więzienna stale włącza się do działań mających na celu edukację osób pozbawionych wolności z zakresu pierwszej pomocy.

Międzynarodowy Dzień Szachów – „Królewska gra” w więziennych murach

Mając na uwadze potrzebę wzbudzenia w osobach pozbawionych wolności woli współdziałania w kształtowaniu ich społecznie pożądanych postaw w jednostkach penitencjarnych wykorzystywane są różnorodne formy zajęć z obszaru kultury i oświaty. Znając korzystny wpływ „gry w szachy” na umysł człowieka ta forma aktywności jest dobrze znana i wykorzystywana za wysokim murem.


Nasi partnerzy