czwartek, 29 października 2020

Straż Pożarna

Nowe umundurowanie w Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiamy główne założenia nowego ubioru służbowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej, wypracowane przez zespół mundurowy Komendanta Głównego PSP, które planowane są do wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2021 r. Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną związaną z chorobą COVID-19, termin może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od KG PSP.


Nasi partnerzy