niedziela, 31 maja 2020

Akcja krwiodawstwa w Zakładzie Karnym w Płocku

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Płocku po raz kolejny włączyli się aktywnie w akcję honorowego oddawania krwi.

W dniu 13 września 2019 roku do jednostki przybył mobilny punkt poboru krwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. W przedsięwzięciu pod hasłem „Spokrewnieni służbą” wzięli udział członkowie honorowego klubu dawców krwi, powołanego przy Zakładzie Karnym w Płocku, ale także funkcjonariusze niezrzeszeni, przedstawiciele Policji i członkowie Jednostki Strzeleckiej 1006 z Płońska.

Do akcji przystąpiło 37 osób, z czego 27 oddało krew, pozyskując 12,5 litra cennego materiału. Niektórzy zgłosili swój akces po raz pierwszy. Wszyscy deklarowali chęć podzielenia się tym co najcenniejsze – darem życia. Nie patrząc na korzyści wynikające z faktu niesienia pomocy, wpisali się propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i zaprezentowali postawę godną naśladowania.

Dziękując za ich gest, mamy nadzieję że zainspirują kolejne osoby do działania.

Tekst i foto : kpt. Marlena Kubera


Nasi partnerzy