wtorek, 20 kwietnia 2021

Kościoły Mazowsza

Brok: Kościół św. Andrzeja Apostoła

Pierwszy kościół w Broku stanął zapewne w XI wieku. Po nim wznoszono jeszcze kilka, również drewnianych. Budowę obecnego, w stylu renesansowym rozpoczęto w 1542 roku, a poświęcenia dokonano po osiemnastu latach, jest on murowany, z cegły, wewnątrz otynkowany, z dwiema bocznymi kaplicami, o wymiarach: długość – 5,5 m., szerokość -13 m., wysokość do sklepienia – 12 m.

Płock: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Miejsce, gdzie obecnie znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, jest miejscem pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie Kowalskiej, która tutaj w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, otrzymała od Jezusa polecenie namalowania obrazu z podpisem Jezu ufam Tobie. Wydarzenie to miało miejsce 22 lutego 1931 roku.

Obory: Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

Obory to stara wieś rycerska w ziemi dobrzyńskiej o metryce średniowiecznej, wchodząca w dobie rozbiorów Polski w skład Cesarstwa Rosyjskiego. Od 1599 roku Obory należały do dóbr Łukasza i Anny z Galemskich Rudzowskich. W 1605 roku małżeństwo Rudzowskich postanowiło wnieść w swej majętności kościół i osadzić go zakonnikami. Fundatorzy kościoła wybrali karmelitów konwentu bydgoskiego. Pod budowę klasztoru przeznaczyli szczyt najwyższego wzniesienia w okolicy zwane Grodzisko.

Skępe: Sanktuarium Najświętszej Marii Skępskiej Matki Bożej Brzemiennej patronki Mazowsza i Kujaw

Fundacja klasztoru i kościoła oo. Bernardynów w Skępem była związana z objawieniami Matki Bożej w 1495 roku. Były to prywatne objawienia Matki Bożej, przy drodze prowadzącej ze Skępego do Lipna. Najstarsze źródła historyczne podają relacje pasterzy z okolicy Skępego o widzeniu kilkakrotnym niezwykłego światła nad przydrożnym dużym kamieniem.

Ostrów Mazowiecka: Kościół pw. Wniebowzięcia NMP

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny została erygowana w 1421 r. przez Bi­skupa płockiego Jakuba z Korzkwi. W historii parafii istniało kilka kościołów drewnianych, z których ko­ściół zbudowany w 1801r. służył wiernym aż do roku 1895, kiedy to staraniem ks. J. Bilińskiego- proboszcza parafii Dąbrowa w dekana­cie mławskim, został tam przewieziony i znajduje się do dnia dzisiejszego.

Malużyn: Kościół Zwiastowania NMP

Malużyński kościół został zbudowany w 1470 roku po pożarze poprzedniego drewnianego. Fundatorem świątyni był Piotr Grzywa, dziedzic Radzymina i Malużyna. Kościół Zwiastowania NMP w Malużynie, jak wszystkie budowle sakralne, które zostały zbudowane w średniowieczu, jest orientowany. Oznacza to, że najświętsze miejsce w kościele, czyli prezbiterium zwrócone jest ku wschodowi, w stronę grobu Chrystusa w Jerozolimie.

Górki: Kościół Nawiedzenia NMP

W XVIII wieku miało miejsce osadnictwo tzw. holenderskie (olenderskie), którego mieszkańcy zajmowali się budową umocnień oraz wałów przeciwpowodziowych i budnicze, gdzie mieszkańcy trudnili się wyrębem lasu. W głębi lasów osiadali wolni ludzie trudniący się wypalaniem węgla drzewnego i innymi leśnymi rzemiosłami. Dokładne badania nad osadnictwem budniczym pozwalają na następujące wnioski. Połowa budników to warszawscy mieszczanie, zubożała szlachta z Podlasia, budnicy z lasów kurpiowskich. Drugą połowę stanowili uciekinierzy z Prus.

Chotomów: Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

W słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego czytamy, że parafia Chotomów została erygowana w 1418 roku, ale studiując wizytę generalną parafii Chotomów z 1775 roku natrafiamy na krotką wzmiankę o tym, że za czasów biskupa Płockiego Ptyboriusza i plebana chotomowskiego Martinusa Dyrdycula nastąpiła dysmembracja, czyli odłączenie kilku wsi z parafii Chotomów i przyłączenie do parafii Wieliszew. Działo się to w 1387 roku, roku erygowania parafii w Wieliszewie. Również w dokumencie erekcyjnym w Wieliszewie jest potwierdzenie tego faktu. Wzmianka ta pozwala nam wysuwać twierdzenie, że parafia Chotomów istniała już w II połowie XIV wieku i była na tyle duża, że kilka jej wiosek weszło w skład nowo powstającej parafii w Wieliszewie.


Nasi partnerzy