5 mln zł na poprawę jakości nauczania w Warszawie, Legionowie, Błoniach i Górze Kalwarii

Dzięki funduszom europejskim do mazowieckich szkół trafi sprzęt cyfrowy i oprogramowanie, które wpłyną na jakość nauczania, a także zabezpieczą placówki oświatowe na wypadek powrotu nauki zdalnej. Skorzystają uczniowie i nauczyciele. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego cztery projekty otrzymają ponad 5 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Dziś umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci. W spotkaniu udział wzięła wiceprezydent m.st. Warszawy Renata Kaznowska.

Lepsze warunki do nauki dla uczniów warszawskich szkół
Jednym z podstawowych zadań samorządów jest zapewnienie edukacji dzieci i młodzieży. Pomagają w tym również fundusze z Unii Europejskiej. Dzięki ponad 3,3 mln zł dofinansowania miasto st. Warszawa zakupi do placówek oświatowych komputery i technologie niezbędne do prowadzenia nauczania zdalnego.

Miasto Stołeczne Warszawa stworzyło plan cyfryzacji oświaty, we wdrażaniu którego pomoże realizacja właśnie tego projektu.
Będzie to m.in. 230 laptopów dla najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli, a także oprogramowanie komputerowe wraz z niezbędnymi licencjami (w sumie 8,8 tys. licencji). Dzięki wsparciu europejskiemu udostępnione zostaną usługi on-line umożliwiające pracę zespołową, jak również komunikację na linii uczeń-nauczyciel. Dodatkowe narzędzia e-usługowe wprowadzone zostaną na platformie Eduwarszawa.pl. W planach jest także stworzenie gry edukacyjnej, która usprawni naukę zdalną. Dzięki realizacji projektu szkoły podstawowe będą lepiej przygotowane do nieprzewidywalnych warunków pandemicznej rzeczywistości, a także zyskają szersze możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji. Z efektów projektu skorzystają uczniowie i kadra pedagogiczna, w tym ze szkół specjalnych z oddziałami integracyjnymi.

Nowoczesne formy nauczania w legionowskich szkołach
Na wysoki poziom edukacji stawia także Legionowo. Przyznane dofinansowanie z UE to szansa dla uczniów na naukę w nowoczesnym wydaniu. Nowy sprzęt komputerowy, tablety, drukarki, kamery, w tym internetowe, projektory, oprogramowanie i pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu trafią do pięciu placówek: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie (SP1), Szkoły Podstawowej nr 2 w Legionowie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (SP2), Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego (SP3), Szkoły Podstawowej nr 7 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (SP7), Szkoły Podstawowej nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty (SP8). Taka pomoc ucieszy uczniów, nauczycieli i rodziców, bo potrzeby w edukacji wciąż są ogromne. Dodatkowe korzyści to po wprowadzenie nowoczesnych form nauczania, większa aktywność młodzieży, ciekawe interaktywne zajęcia. A jeśli wróci pandemia, sprzęt będzie wykorzystywany do nauki zdalnej.

Podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w Gminie Błonie
Kolejny projekt zrealizuje gmina Błonie. Fundusze europejskie wpłyną na edukację ponad 1,3 tys. uczniów, w tym 79 z niepełnosprawnościami. Zakupione wyposażenie IT trafi do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika, Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Hugona Kołłątaja, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Błoniu oraz do I Liceum Ogólnokształcącego.

Nowy sprzęt i oprogramowanie dla 11 szkół z Gminy Góra Kalwaria
Zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia zajęć z robotyki i programowania – 144 stanowiska, a także wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK to główne założenia projektu, który zrealizuje gmina Góra Kalwaria. Pomogą fundusze europejskie. Do 11 szkół podstawowych trafi taki sprzęt jak: monitory interaktywne, klocki do robotyki, tablice interaktywne czy komputery przenośne. Ze wsparcia skorzysta ponad 2,3 tys. uczniów i ponad 390 nauczycieli. W tej grupie będą także uczniowie z niepełnosprawnościami. Projekt ma charakter innowacyjny.

Przygotowane zostaną materiały dydaktyczne pt: „Metody aktywizujące w pracy z uczniem z wykorzystaniem zestawów do robotyki i programowania, dla każdego z dwóch poziomów nauczania”.

Nowo zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany do prowadzenia zajęć edukacyjnych w formie stacjonarnej, w nauce hybrydowej oraz w formule zdalnej. Zwiększą się możliwości prowadzenia zajęć z dostępem do ciekawych pomocy dydaktycznych, dzięki czemu poprawi się atrakcyjność lekcji.