poniedziałek, 02 sierpnia 2021

50-lecie Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie

We foyer przed Białą Salą Pałacu Mostowskich odbyła się uroczystość z okazji 50. rocznicy utworzenia Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie. Patronat nad wydarzeniem objął Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej. W ramach jubileuszu otwarto wystawę poświęconą historii komisariatu.

Obecny rok obfituje w liczne i wyjątkowe wydarzenia: 26 lutego br. minęło 95 lat od dnia, w którym ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych Cyryl Ratajski polecił utworzyć Policję Kobiecą. Kolejną ważną datą w kalendarzu polskiej Policji jest 1 kwietnia 1920 roku, wtedy powstała Policja Rzeczna. Natomiast dzisiaj – 1 października – Komisariat Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie obchodzi 50-lecie. Z tej okazji w Pałacu Mostowski odbyły się uroczystości upamiętniające kilkudziesięcioletnią historię komisariatu jako samodzielnej jednostki specjalistycznej.

W wyjątkowym spotkaniu uczestniczyli: Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, Komendant Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie mł. insp. Mariusz Tkacz, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie nadkom. Ewa Kaim, a także komendanci komisariatów specjalistycznych oraz byli komendanci komisariatu obchodzącego jubileusz, w tym: podinsp. Stanisław Czapski (komendant w latach 1990-1991), mł. insp. Sławomir Świderski (komendant w latach 1991-1997), kom. Zbigniew Orłowski (komendant w latach 2000-2004), insp. Marek Fidos (komendant w latach 2004-2008), insp. Krzysztof Padewski (komendant w latach 2008-2015), mł. insp. Krzysztof Popiołek (komendant w latach 2015-2016), mł. insp. Sławomir Suchan (komendant w latach 2017-2020). Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć również byłych już policjantów komisariatu, w tym Stanisława Lesiuka, który 50 lat temu służył w nowo utworzonym komisariacie oraz mł. asp. Krzysztofa Nowaka – pełniącego służbę w KPPL od 29 lat i najmłodszego stażem – post. Przemysława Furgały (w służbie od 16 września br.).

W imieniu byłych komendantów głos zabrał mł. insp. w st. spocz. Sławomir Świderski. Komendant przedstawił bogatą historię jednostki oraz strukturę i zadania komisariatu, podczas gdy nim kierował: – w sumie na Okęciu przepracowałem 12 lat, był to czas transformacji, czas dosyć trudny. Mieliśmy wiele obowiązków, które wynikały m.in. z popełnianych na terenie lotniska przestępstw, zwłaszcza pospolitych, tj. kradzieże, kradzieże z włamaniem do samochodów, przemyt narkotyków oraz alarmy o podłożeniu ładunków wybuchowych. (…) Praca choć niełatwa, była wielkim zaszczytem. Służyliśmy w jedynej tego typu jednostce w Polsce, jednostce sztandarowej, która współpracowała z wieloma innymi służbami funkcjonującymi na terenie lotniska.

Sławomir Świderski odniósł się również do stanu etatowego jednostki, który za jego kadencji liczył 300 etatów, a zastępowało go dwóch komendantów. Wielokrotnie podkreślił, że pracował ze wspaniałymi ludźmi, których łączyła praca, zaufanie, oddanie, zaangażowanie i przede wszystkim przyjaźń oraz wzajemny szacunek.

Jak jest dzisiaj mówił obecny komendant komisariatu mł. insp. Mariusz Tkacz:przez te 50 lat zmieniło się zarówno dużo, jak i mało. Nadal jesteśmy tym samy specjalistycznym komisariatem, pomimo wielokrotnych zmian jego struktury. Wówczas było 300 etatów, dziś mamy – 70. W dalszym ciągu realizujemy te same zadania, cały czas dbamy o bezpieczeństwo podróżnych. 50 lat temu z portu lotniczego korzystało ponad milion pasażerów rocznie, obecnie – prawie 19 milionów. (…) Policjanci na lotnisku – co wspomniał komendant Świderski – są na pierwszej linii, to z nimi pierwszymi w razie potrzeby ma kontakt podróżny wylatujący czy przylatujący do Polski. To ich postawa i zachowanie kształtuje opinię o polskiej Policji. Można powiedzieć, że są obrazem polskiego policjanta i wizytówką polskiej Policji. I z tego właśnie jestem niezmiernie dumny. (…) Dziękuję Wam koleżanki i koledzy, zarówno w stanie spoczynku, jak i czynnym, bo to dzięki Wam i waszemu zaangażowaniu mogliśmy zorganizować dzisiejszą uroczystości, a także zdobyć zdjęcia i pamiątki, które dzisiaj będziemy wspólnie oglądać, do czego wszystkich serdecznie zapraszam.

Następnie generał wręczył okolicznościowe ryngrafy emerytowanym komendantom, którzy poprzez swoją postawę i zaangażowanie w pełnieniu obowiązków służbowych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom i obsługi największego, a także najważniejszego portu lotniczego w Polsce wpisali się na stałe w historię Lotniska Chopina w Warszawie oraz Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie. Natomiast upominek z jubileuszu 50. rocznicy utworzenia KPPL otrzymał mł. insp. Mariusz Tkacz.

W imieniu emerytowanych policjantów KPPL podziękował za zaproszenie na uroczystość Stanisław Lesiuk, wspominając z rozrzewnieniem służbę w komisariacie.

Z wielką przyjemnością i zaciekaniem słuchałem wspaniałych wystąpień, które wprowadziły nas w historię komisariatu i w obecne czasy. To już pół wieku Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie. Pół wieku, kiedy policjanci komisariatu służą społeczeństwu, przede wszystkim podróżnym korzystającym z najważniejszego portu lotniczego w kraju oraz wielu pracownikom lotniska. (…) Rok 2020 wprowadza nas w nowe stulecie działania formacji. W ubiegły roku obchodziliśmy 100-lecie powołania Policji Państwowej. Chociaż czasy związane z pandemią koronawirusa są trudne, jest wiele ograniczeń, to jestem przekonany, że takie spotkania są niezwykle ważne dla całej naszej formacji: dla policjantów, którzy aktualnie służą, ale również dla Was, którzy służyliście w Komisariacie Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie. To jest czas, kiedy chciałbym Wam wszystkim podziękować za to, co zrobiliście – zwrócił się do szanownych emerytów Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej i dodał – my staramy się służyć i działać w kierunku, który wyznaczyliście.

Generał podziękował również policjantom, którzy nadal pracują za ich profesjonalizm i zaangażowanie, a w szczególności mł. insp. Mariusz Tkaczowi, który całą swoją służbę związał z KPPL Warszawa Okęcie.

Kolejnym elementem uroczystości było symboliczne otwarcie drzwi do Białej Sali, w której przygotowano wystawę dokumentującą pracę funkcjonariuszy służących na przestrzeni 50 lat na Lotnisku Chopina. Rozpoczęła ją ekspozycja historycznych dokumentów, wśród nich wniosek o utworzenie komisariatu z 25 lutego 1969 roku oraz rozkaz organizacyjny z 1 października 1970 roku. Zaprezentowano także: przepustkę do stref lotniska, bloczek mandatów karnych, korpusówki KPPL (z 1996 r.), zaproszenie na 25-lecie istnienia komisariatu, Kronikę Honorowych Dawców Krwi prowadzoną przez funkcjonariuszy KPPL oraz tablicę urzędową z napisem „Komenda Milicji Obywatelskiego Centralnego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie”.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się również wystawa samolotów z prywatnej kolekcji byłego Naczelnika Wydziału Prewencji KPPL podinsp. Jacka Kędziorka oraz rolapy, na których zamieszczono 130 zdjęć pochodzących z prywatnych archiwów byłych i obecnych policjantów.

Jubileusz był również okazją do wystawienia Księgi pamiątkowej z okazji 50. rocznicy utworzenia Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie. Pierwszego wpisu dokonał Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, także zaproszeni goście zamieścili wiele ciepłych słów dla przyszłych pokoleń.

Rys historyczny Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie
W kwietniu 1934 roku uroczyście otworzono największy port lotniczy na Okęciu. 1 października 1970 roku z Komendy Dzielnicowej Milicji Obywatelskiej Warszawa Ochota wydzielono i podporządkowano bezpośrednio Komendzie Stołecznej Policji Komisariat Milicji Obywatelskiej Centralnego Portu Lotniczego Warszawa Okęcie. W latach 90. zmieniono nazwę na Komisariat Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie. W latach 70-tych utworzono Pododdział Antyterrorystyczny Milicji Obywatelskiej na Okęciu.

Pod koniec lat 80. utworzono Nieetatową Grupę Antyterrorystyczną Zabezpieczenia Naziemnego. W 1990 roku zmieniono jego nazwę na Samodzielny Pluton Antyterrorystyczny Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie (SPAT). W 2003 roku miała miejsce kolejna zmiana, tym razem na Sekcję Zabezpieczenia Lotniska. Natomiast w latach 2003-2004 obowiązywała nazwa Zespół Minersko-Pirotechniczny.

Czasy świetności komisariatu przypadają na lata 80., wówczas komisariat liczył ok. 300 etatów, a komendant miał aż trzech zastępców. Obecnie KPPL posiada 70 etatów, a rejon służbowy biegnie po tzw. płocie lotniska. W jednostce funkcjonują 2 wydziały: kryminalny oraz prewencji, w skład ostatniego wchodzą następujące komórki: ogniwa patrolowo-interwencyjne, ogniwo ruchu drogowego, zespół ds. wykroczeń, zespół dyżurnych i zespół organizacji służby.

Policjanci z KPPL Warszawa Okęcie współpracują m. in. z: Prezesem Przedsiębiorstwa Państwowe Porty Lotnicze, z Dyrektorem Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Lotniska Chopina w Warszawie, Urzędem Lotnictwa Cywilnego, Strażą Graniczną, Służbą Celną, Strażą Ochrony Lotniska, Lotniskową Strażą Pożarną, Ratownictwem Medycznym, Służbą Ochrony Państwa i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.

Wspólne działanie służb opiera się m.in. na porozumieniach i procedurach np.: Plan działania w sytuacji zagrożenia na Lotnisku Chopina w Warszawie, Procedura alternatywne drogi i miejsca podczas ewakuacji na terenie Portu Lotniczego, Procedura postępowania w przypadku ujawnienia na terenie Lotniska Chopina w Warszawie bagażu/przedmiotu pozostawionego bez opieki, Procedura działania w sytuacji zagrożenia epidemicznego na pokładzie statku powietrznego.

Obecnie siedziba KPPL Warszawa Okęcie znajduje się około 200 metrów od budynku Terminala A Lotniska Chopina w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1 (na obszarze administracyjnym gminy Warszawa Włochy).

Tekst: Ewelina Kucharska
Foto: Marek Szałajski
Film: nadkom. Jarosław Florczak


Nasi partnerzy