wtorek, 03 sierpnia 2021

Bezpieczeństwo na obozowiskach pod namiotami

W związku z akcją „Bezpieczne Wakacje” mazowieccy strażacy wydali 131 opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego w obiektach przeznaczonych do wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym 33 opinie dotyczyły organizacji obozów pod namiotami.

Na terenie obozów pod namiotami zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze mające na celu rozpoznanie możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz sprawdzono sposób wdrażania zasad bezpieczeństwa.

Na terenie obozowisk zostały wyznaczone drogi ewakuacyjne, miejsce zbiórki do ewakuacji oraz bezpieczne miejsce pobytu na wypadek zagrożenia. Kadra obozowiska posiada łączność radiową lub telefoniczną z dyżurnymi Stanowisk Kierowania Komendanta Powiatowego lub Miejskiego PSP dzięki czemu możliwy jest szybki kontakt z organizatorami obozu w wypadku wystąpienia niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych.

Obecnie na terenie województwa mazowieckiego funkcjonuje 10 obozowisk harcerskich pod namiotami, w których wypoczywa 478 dzieci i młodzieży. Obozowiska zlokalizowane są na terenie powiatu garwolińskiego, gostynińskiego, ostrołęckiego, płockiego, przysuskiego, pułtuskiego (2), sokołowskiego, wyszkowskiego (2).

Wzmocnienie bezpieczeństwa na terenie obozów pod namiotami
Strażacy Państwowej Straży Pożarnej wykonują czynności kontrolne m. in. w związku z podpisanym przez komendanta głównego PSP, komendanta głównego Policji oraz dyrektora generalnego Lasów Państwowych w dniu 19 czerwca 2019 roku „Protokołem uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami”

W dokumencie uzgodnione zostały zasady i procedury postępowania, które będą stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi poszczególnych sygnatariuszy protokołu. Obejmują one etap przygotowania do obozowej akcji letniej, czas trwania obozu, a także sytuacje zagrożenia życia i zdrowia. Nakładają konkretne obowiązki na komendę obozu harcerskiego, Państwową Straż Pożarną i Policję.

W dokumencie opracowano wytyczne w zakresie organizacji wędrownych obozów harcerskich, a w szczególności informowanie służb przez kierownictwo obozu o miejscu wyruszenia, trasie obozu oraz przedziałach czasowych wyznaczonej do przebycia trasy. Ma to na celu zwiększenie świadomości o miejscu przebywania dzieci i młodzieży jak również skrócenie czasu dotarcia służb do obozu w razie wystąpienia zagrożenia.

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.


Nasi partnerzy