wtorek, 26 października 2021

Cudzoziemcy wrócą do domu

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Warszawie zatrzymali dwóch obywateli Wietnamu oraz jednego Ukrainy, którzy nielegalnie przebywali w Polsce. Wszyscy wrócą do kraju pochodzenia.

Wietnamczycy okazali funkcjonariuszom Straży Granicznej do kontroli swoje oryginalne paszporty. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku w paszportach brakowało aktualnych wiz, Azjaci nie posiadali również żadnych dokumentów pobytowych, które uprawniałyby ich do legalnego pobytu w naszym kraju. Z uwagi na fakt, że mężczyźni przebywali nielegalnie na terytorium RP wydano im decyzji zobowiązującej do powrotu w ciągu 30 dni i orzeczono o zakazie ponownego wjazdu do Polski na okres 2 lat.

Ukrainiec również legitymował się oryginalnym paszportem, tyle że widniał w nim stempel poświadczający jego wjazd w 2018 roku. Jak oświadczył, przez ten okres próbował trzykrotnie zalegalizować pobytu w Polsce, jednak bez powodzenia. Dlatego też, ze względu na swój nielegalny status otrzymał decyzję zobowiązująco go do powrotu w ciągu 30 dni z zakazem wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw Schengen na okres 1 roku.


Nasi partnerzy