poniedziałek, 02 sierpnia 2021

Ćwiczenia “Żwirownia 2020”

W miejscowości Brzóze Duże gm. Rzewnie powiat makowski na terenie wyrobiska pożwirowego odbyły się ćwiczenia Mazowieckiej Brygady Odwodowej pod kryptonimem „Żwirownia 2020”.

W ćwiczeniach brała Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Maków 5” Centralnego Odwodu Operacyjnego z Komendy Powiatowej PSP w Makowie Mazowieckim, Ochotnicza Straż Pożarna Różan i Ochotnicza Straż Pożarna Różan Rzewnie.

Celem ćwiczeń było między innymi:
– sprawdzenie zasad alarmowania, dysponowania, koncentracji oraz funkcjonowania pod względem operacyjnym pododdziału MBO „SGRW-N Maków 5” oraz jednostek OSP realizujących zadania z zakresu ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym,
– sprawdzenie możliwości taktycznych sił i środków,
– doskonalenie dowodzenia i kierowania działaniami ratowniczymi,
– sprawdzenie efektywności współdziałania podczas działań z zakresu ratownictwa wodnego,
– doskonalenie organizacji łączności i współdziałania między pododdziałami,
– przygotowanie Stanowiska Kierowania do organizacji, koordynowania i kierowania działaniami w zakresie prowadzenia działań na akwenach,
– doskonalenie umiejętności strażaków w posługiwaniu się sprzętem ratowniczym,
– rozpoznanie operacyjne akwenów,
– wydobywanie osób z zatopionych pojazdów,
– rozpoznanie możliwości wydobywania pojazdów z wody,
– doskonalenie metod poszukiwań pod wodą.

Ćwiczenia przebiegały według scenariusze, który zakładał, że kierowca samochodu osobowego zjechał z mostu i wpadł do zbiornika wodnego. Wypadek zauważył wędkarz, który powiadomił Państwową Straż Pożarną.

Opracowanie i zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Makowie Mazowieckim.


Nasi partnerzy