czwartek, 08 grudnia 2022

Dostawa lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych

W związku z realizacją przez Komendę Wojewódzką PSP w Warszawie zadania pod nazwą „Dostawa 17 sztuk lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych z napędem terenowym” 29 czerwca 2021 roku przeprowadzone zostały procedury odbiorów techniczno-jakościowych oraz faktycznych ośmiu pojazdów ratowniczych.

W pracach komisji odbiorowych uczestniczył przedstawiciel Komendy Głównej PSP, Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie oraz osoby wyznaczone przez poszczególnych Odbiorców pojazdów. W wyniku zakończonych postępowań związanych z udzieleniem zamówienia publicznego wybrano do realizacji niniejszych kontraktów najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Frank-Cars Sp. z o.o.

– Dostawa 10 sztuk lekkich samochodów rozpoznawczo – ratowniczych napędem terenowym dla grup chemicznych – wartość całkowita 2 981 520,00 zł (cena jednostkowa pojazdu – 298 152,00 zł).
– Dostawa 4 sztuk lekkich samochodów rozpoznawczo – ratowniczych z napędem terenowym dla grup chemicznych – wartość całkowita 2 458 524,00 zł (cena jednostkowa pojazdu – 614 631,00 zł).
– Dostawa 3 sztuk lekkich samochodów rozpoznawczo – ratowniczych napędem terenowym dla grup wysokościowych – wartość całkowita 1 303 308,00 zł (cena jednostkowa pojazdu – 434 436,00 zł).

Całkowita wartość umów wyniosła 6 743 352,00 zł.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Opracowanie i zdjęcia: Wydział Logistyczny Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.


Zobacz również