Dyspozytornie medyczne w województwie mazowieckim – zmiany od 1 stycznia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 stycznia 2021 r. Wojewoda Mazowiecki odpowiada za funkcjonowanie dyspozytorni medycznych. Prace nad przejęciem dyspozytorni trwały od kilku miesięcy. Wojewoda podpisał umowy ze stacjami „RM Meditrans” w Warszawie, Radomiu i Siedlcach oraz z PSP w Radomiu i Siedlcach w zakresie wynajmu pomieszczeń i infrastruktury łączności.

Kadra do dyspozytorni w Radomiu i Siedlcach jest już zapewniona, natomiast  w Warszawie zapewniona jest większość obsady dyspozytorów i sukcesywnie podpisywane są umowy. Ustalone są już grafiki pracy na styczeń 2021 roku. Dyspozytorzy mają odpowiednie kwalifikacje medyczne umożliwiające realizację zadań na tym stanowisku zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa. Należy podkreślić, że wniosek o wykorzystanie personelu wojskowego w warszawskiej dyspozytorni jest tylko wariantem rezerwowym – uzupełnienia w przypadku wystąpienia braków kadrowych.

Z informacji, którymi dysponuje Wojewoda wynika, że braki w obsadzie dyżurowej występują obecnie w bieżącej pracy dyspozytorni Meditrans  w Warszawie (podczas zmiany obecnych np. 5 osób na 14 wymaganych) – Wojewoda chciałby tę sytuację unormować – stąd wniosek o wsparcie personelu wojskowego.  Dzięki prowadzonym działaniom, mimo utrudnień ze strony dyrekcji warszawskiego Meditransu, gotowość pracy w warszawskiej dyspozytorni zadeklarowało 56 osób. W związku z tym ostateczny wniosek do Ministra Obrony Narodowej obejmuje 13 ratowników medycznych (a nie 50), którzy mają wspierać pracę zespołu dyspozytorów – tylko w razie konieczności. Wniosek dotyczy personelu  o odpowiednich kwalifikacjach ustawowych do wykonywania zadań dyspozytora. Nie jest natomiast rozważane wnioskowanie o personel medyczny do dyspozytorni w Radomiu i Płocku.

Zgodnie z zapisami ustawy z 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o państwowym ratownictwie medycznym oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2021 r., Wojewodowie przejmą dyspozytornie medyczne prowadzone dotychczas przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego. Dotyczy to zarówno realizacji samego zadania, jak i personelu. Przygotowania w tym zakresie trwały od wielu miesięcy, a Wojewoda Mazowiecki wielokrotnie podejmował rozmowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego oraz przedstawicielami wojewódzkich stacji RM Meditrans w celu sprawnego przeprowadzenia zmian organizacyjnych.

– Po 1 stycznia nic nie zmieni się w obsłudze zgłoszeń z punktu widzenia pacjentów. Bezpieczeństwo mieszkańców nie jest zagrożone. Od wielu miesięcy podkreślam, że najważniejszy jest czas dojazdu karetki, a nie lokalizacja osoby, która kieruje zespół ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia. Jest to możliwe dzięki jednolitemu dla całej Polski systemowi informatycznemu. Apeluję do Pana Marszałka, aby nie wzbudzać paniki wśród mieszkańców – podkreśla Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.
 System Wspomagania Dowodzenia Państwowe Ratownictwo Medyczne jest stosowany od kilku lat i nie raz zdarzały się sytuacje, że karetkę do pacjenta w Warszawie wysłała np. osoba z innego województwa. Dyspozytorzy mają do dyspozycji zaawansowane technologie, które pomagają np. precyzyjnie ustalić lokalizację osoby i wezwać najbliżej znajdujący się dostępny zespół ratownictwa medycznego. System Wspomagania Dowodzenia jest cały czas doskonalony, żeby czas dojazdu skracać. Zaprojektowano go także z myślą o zdarzeniach z udziałem znacznej liczby poszkodowanych, np. wypadkach drogowych kiedy trzeba dysponować więcej zespołów oraz koordynować zdarzenie z innymi służbami, w tym przy udziale Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego, który również w swojej pracy korzysta z tego systemu. Pozwala to na sprawniejsze udzielenie pomocy poszkodowanym – wyjaśnia Wojewoda.

Nie są prawdą rozpowszechniane informacje, że prace  nad przejęciem dyspozytorni rozpoczęły się w grudniu. Umowy z dotychczasowymi dysponentami na wynajem powierzchni biurowej i infrastruktury łączności zostały podpisane zgodnie ze wspólnymi ustaleniami Wojewody Mazowieckiego i Marszałka Województwa Mazowieckiego, które były czynione na przełomie sierpnia i września 2020 r. (należy zaznaczyć że prace w tym zakresie trwały od marca).

20 października br. Wojewoda Mazowiecki wystąpił do Marszałka Województwa Mazowieckiego z prośbą o podjęcie ostatecznej decyzji, co do wynajmu pomieszczeń przy ul. Poznańskiej 22 w Warszawie, a 30 października br. wpłynęło pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego, informujące, że 27 października została podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie na zawarcie umowy najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Poznańskiej 22.

Ponadto 24 września dysponenci otrzymali ujednolicony przez Ministerstwo Zdrowia wzór zawiadomienia dla dyspozytorów medycznych o zmianach w zakresie zatrudnienia. W celu rekrutacji uruchomiono specjalną stronę internetową: https://dyspozytor-medyczny.pl. Znajdują się tam informacje o wymaganiach stawianych kandydatom i formularz aplikacyjny.  Praca w dyspozytorni utworzonej w strukturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego to okazja do dalszego rozwoju zawodowego w instytucji administracji rządowej, a także stabilność organizacji i zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Należy zaznaczyć, że jeśli chodzi o pracowników obecnie zatrudnionych w dyspozytorniach medycznych na podstawie umowy o pracę, to zostaną oni zatrudnieni w Urzędach Wojewódzkich zgodnie z art. 231 Kodeksu Pracy: „W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy”. Warunkiem do tego było zaakceptowanie nowych warunków zatrudnienia przekazanych dysponentom wraz ze wzorem deklaracji 24 września br.

Przypomnijmy też, że nowe rozwiązania informatyczne są stosowane od 2017 r. Dyspozytornie, które funkcjonują w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego obsługują zgłoszenia za pomocą jednolitego dla całej Polski systemu informatycznego (System Wspomagania Dowodzenia Państwowe Ratownictwo Medyczne). SWD PRM służy do obsługi zgłoszeń przez dyspozytora medycznego oraz realizacji zleceń przez zespoły ratownictwa medycznego. Udostępnia informacje m.in. o lokalizacji osoby wzywającej, lokalizacji na mapie wprowadzonego adresu, wolnym zespole ratownictwa medycznego. System Wspomagania Dowodzenia umożliwia dysponowanie karetek spoza własnego województwa w sytuacji braku innego wolnego zespołu ratownictwa medycznego. Połączenia z terenu Mazowsza były wielokrotnie obsługiwane przez dyspozytorów medycznych spoza województwa. Obsługa przebiegała sprawnie, bez zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego. Nie odnotowano również, żeby obecna sytuacja epidemiologiczna wpłynęła na obsługę zgłoszeń przez dyspozytorów medycznych.

Obecne zmiany są kontynuacją procesu rozpoczętego przed wieloma laty. Proces zmniejszenia liczby dyspozytorni w województwie mazowieckim rozpoczął się w 2011 roku, kiedy z 43 rejonów pozostało – 29, w 2012 r. pozostało – 6, a w 2017 r. zmniejszono liczbę dyspozytorni do 5. Tak więc zmiana jakościowa dotycząca funkcjonowania dyspozytorni rozpoczęła się już prawie 10 lat temu.

Warto podkreślić, że w ciągu ostatnich lat w województwie mazowieckim liczba Zespołów Ratownictwa Medycznego wzrosła ze 187 do 200.

Zmiany dotyczące funkcjonowania dyspozytorni wchodzą w życie od 1 stycznia 2021 r. Mimo obaw Marszałka oraz jego podmiotów leczniczych realizujących zadania w zakresie ratownictwa medycznego, Wojewoda Mazowiecki dokonał zmiany lokalizacji 2 dyspozytorni medycznych (płockiej i ostrołęckiej). Cały proces odbył się bez komplikacji, wezwania są przyjmowane, a zespoły ratownictwa medycznego dysponowane do zdarzeń. Wojewoda Mazowiecki zapewnił pełną obsadę w dyspozytorniach zmieniających lokalizację (w związku z niezabezpieczeniem stanowisk dyspozytorów przez dysponenta z Płocka i Ostrołęki). Obecnie dyspozytornie znajdują się w 3 lokalizacjach: Radomiu, Warszawie, Siedlcach.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.