sobota, 25 września 2021

Dzień Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi

7 sierpnia przypada Dzień Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi. Posiadana niepełnosprawność, w warunkach więziennych, powoduje konieczność jeszcze większego zindywidualizowania wykonywania wobec charakteryzujących się taką dysfunkcją osadzonych kary pozbawienia wolności niż w przypadku sprawnych pensjonariuszy.

W Zakładzie Karnym w Żytkowicach jest 4 skazanych zatrudnionych przy opiece nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Do izolacji penitencjarnej trafiają osoby w podeszłym wieku jak i osoby schorowane. W żytkowickiej jednostce są do tego celu dostosowane cele mieszkalne w których odbywają karę również osoby niepełnosprawne. Osoby te często mają problemy z poruszaniem się czy bieżącymi czynnościami życia codziennego. Dlatego też aby zapewnić im dodatkową pomoc realizowane są szkolenia zawodowe tematyce opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Motywacje są różne m.in. chęć pomocy komuś w rodzinie po wyjściu na wolność lub zdobycie nowych kwalifikacji, które mogą się przydać po opuszczeniu zakładu karnego. Skazani podczas zajęć teoretycznych jak i praktycznych mają możliwość nauczyć się postępowania w przypadku choroby.

W rozmowie z jednym ze skazanych dowiadujemy się cyt “Jestem bardzo zadowolony, że wziąłem udział w kursie opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych. Na wolności wiele jest ogłoszeń, gdzie szukają osoby do opieki nad takimi osobami, a obecnie w opiece nad innymi skazanymi mam możliwość zastosować nabytą wiedzę a przede wszystkim pomóc drugiemu człowiekowi, pomimo że w życiu nie zawsze postępowałem właściwie….”.

W długofalowym procesie resocjalizacji funkcjonariusze Służby Więziennej stosują szeroki wachlarz oddziaływań, z których jednym z celów jest odwołanie się do świadomości osób pozbawionych wolności i wzbudzenie w nich woli współdziałania, a w konsekwencji zdobycie wykształcenia lub zawodu. Następnie w kolejności jest już tylko skierowanie do zatrudnienia i wyrobienie nawyku pracy. Umiejętności nabyte podczas kursów a potem wykonywanej pracy zwiększają możliwości i szanse skazanych na podjęcie zatrudnienia podczas odbywania kary pozbawienia wolności, a także po jej odbyciu, a przede wszystkim uwrażliwiają osadzonych na potrzeby współwięźniów z różnymi dysfunkcjami. Integracja z niepełnosprawnymi osobami, oprócz potrzebnych oczywiście oddziaływań resocjalizacyjnych, stanowi dla nich kluczowy element resocjalizacji. Poprzez pomaganie innym w rzeczywistości pomagamy samym sobie.

Tekst oraz zdjęcia: por. Paweł Wójcik


Nasi partnerzy