piątek, 09 grudnia 2022

Ekologiczna szkoła w gminie Naruszewo

Dzięki środkom z Unii Europejskiej, pozyskanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 zmodernizowano kolejny obiekt, który będzie służył mieszkańcom gminy Naruszewo. Na początku sierpnia zakończona została kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krysku.

Główny obiekt szkolny zmienił się nie do poznania, zyskał nie tylko nową elewację, ale przede wszystkim nowe właściwości termoizolacyjne. Docieplone zostały ściany zewnętrzne, fundamentowe oraz stropodach. Wymieniono drzwi i część okien. Kluczową zmianą była instalacja pompy ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w całym obiekcie. Zainstalowano również nowe oświetlenie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Nowy obiekt wygląda nie tylko efektownie, ale stal się przede wszystkim energooszczędny, co będzie wiązało się z niższymi kosztami eksploatacyjnymi.

W ramach inwestycji przebudowano również budynek pomocniczy Szkoły Podstawowej w Krysku. Wykonana została m.in. termomodernizacja całego obiektu, wymieniono wewnętrzną instalację elektryczną i sanitarną. Część pomieszczeń zyskała nowe przeznaczenie. Powstanie tam m.in. muzeum szkolne i sala terapeutyczna.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się pozyskać dofinansowanie w kwocie 80% wartości całej inwestycji. To wielkie wsparcie, bez którego nie udałoby nam się zmodernizować tego obiektu, który już od lat czekał na to, a wraz z nim rodzice i dzieci uczęszczające do szkoły. Gmina Naruszewo będzie wykorzystywać każdą sytuację na rozwój i składać wnioski z prośbą o dofinansowanie inwestycji – mówi Beata Pierścińska, wójt gminy Naruszewo.

Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł ponad 1,6 mln zł, z czego dofinansowanie to 1,2 mln zł.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia „niskiej emisji” w gminie Naruszewo”, współfinansowanego, na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1. „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.


Zobacz również