poniedziałek, 25 października 2021

Fala wezbraniowa na rzekach województwa mazowieckiego

Utrzymuje się wysoki poziom wody w rzekach na terenie województwa mazowieckiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne o możliwym wezbraniu wody w rzekach z przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych na rzece Narew i Bug oraz na Wiśle na terenie powiatu płockiego.

Najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się na terenie powiatu płockiego, gdzie od 9 lutego 2021 roku poziom wody w Wiśle przekracza stan alarmu przeciwpowodziowego. W środę 24 lutego 2021 roku lodołamacze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, krusząc zator lodowy od strony Włocławka, dotarły do Płocka.

W związku z wystąpieniem fali wezbraniowej na rzekach strażacy utrzymują w gotowości sprzęt ratowniczy oraz logistyczny taki jak łodzie, pompy wysokiej wydajności, agregaty prądotwórcze i zapory przeciwpowodziowe. Ponadto strażacy monitorują poziom wody w rzekach oraz stan wałów przeciwpowodziowych na terenie woj. mazowieckiego.

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie oraz komendy powiatowe i miejskie PSP woj. mazowieckiego są w stałym kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego szczebla wojewódzkiego i powiatowego, analizują raporty meteorologiczne oraz współpracują z ekspertami z instytucji Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które prowadzi akcję lodołamania na Wiśle między Włocławkiem a Płockiem.

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.
Zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Białobrzegach, Komenda Powiatowa PSP w Ostrowi Mazowieckiej.


Nasi partnerzy