piątek, 16 kwietnia 2021

Funkcjonariusze dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu

Funkcjonariusze Służby Więziennej przekazali na ręce dyrekcji Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu 400 certyfikowanych maseczek ochronnych w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga

Zbiórka środków finansowych wśród funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Radomiu trwała ponad tydzień. Za zebrane środki zakupiono 400 maseczek. W dniu dzisiejszym Dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu płk Andrzej Fereniec przekazał środki ochrony dyrekcji szpitala.

Personel medyczny w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu wykonuje swoją pracę narażając siebie i swoje rodziny na ciągłe niebezpieczeństwo w związku z wykonywanymi obowiązkami. Sytuacja w szpitalu w Radomiu jest wyjątkowo trudna na tle innych placówek medycznych w naszym kraju i wymaga natychmiastowych działań pomocowych. Środki ochrony osobistej w placówkach medycznych są kluczowe w walce z koronawirusem. Od ich jakości zależy ludzkie życie.

Czas pandemii to czas na szybkie, solidarne i lokalne działania pomocowe. Wzrost zachowań altruistycznych zdaje się być naturalną konsekwencją aktualnej sytuacji. Dla funkcjonariuszy Służby Więziennej to także czas intensywnych działań pomocowych poza więziennym murem. Nie ulega wątpliwości, iż nasza formacja o możliwych formach pomagania posiada obszerną wiedzę.

Tekst: ppor. Joanna Karpeta
Zdjęcia: plut. Michał Słowiński


Nasi partnerzy