Funkcjonariusze SW z wizytą u kadetów klas mundurowych w Piastowie

Noszą profesjonalne umundurowanie, godło na ramieniu i konkretne plany na przyszłość. Licealiści z Liceum w Piastowie im. F. Nansena na zadane pytanie, gdzie podejmą pracę po zakończeniu liceum, odpowiadają, że będą pracować w mundurze. Kadeci klasy wojskowej, twierdzą, że chcą pracować głównie w wojsku, ale są otwarci na różne formacje. Dzisiaj takim rozwiązaniem do przemyślenia dla uczniów była możliwość podjęcia służby w Służbie Więziennej.

Obecny etap edukacji licealistów należy wykorzystać na to, aby młodzież chcąca w przyszłości na co dzień przywdziewać mundur i być dumna z faktu służby Państwu Polskiemu mogła podjąć świadomą decyzję w tym zakresie. Zawsze należy pamiętać, że podjęcie decyzji związanej ze ścieżką zawodową nie może być pochopne, w związku z tym wszelkie praktyki, wizyty studyjne, bezpośredni kontakt z funkcjonariuszami SW jest ułatwieniem i stanowi możliwość uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych, niezbędnych do wykonywania przyszłej pracy. W dzisiejszym spotkaniu z młodzieżą z Piastowa uczestniczyła kierownik działu kadr oraz funkcjonariusze działu ochrony oraz działu penitencjarnego. Funkcjonariusze opowiedzieli o swojej codziennej służbie, o wyzwaniach i sukcesach. Odpowiadano także na pytania stawiane przez uczniów, mających świadomość jak trudną jest służba w Służbie Więziennej. Klasy mundurowe są bardzo popularne w naszym kraju, To także nadzieja, że ta młodzież, po ukończeniu szkoły, będzie strzegła naszego bezpieczeństwa i dołączy do różnych formacji mundurowych.

W czasie spotkania uczniowie mogli skonfrontować swoje wyobrażenia na temat funkcjonowania więzienia z rzeczywistością. Możliwe było to poprzez zapoznanie ich z najważniejszymi zapisami prawa regulującymi sposób wykonywania kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania a także pokazanie praktycznego ich zastosowania.

W czasie spotkania z kadetami poruszono temat możliwości wyboru w swojej ścieżce zawodowej studiów stacjonarnych I stopnia w służbie kandydackiej w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na kierunku Penitencjarystyka, która przygotowuje funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej.

Oferta edukacyjna SWWS skierowana jest do absolwentów szkół średnich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych oraz zagadnieniami związanym z profilaktyką społeczną.

Opracowała: por. Agnieszka Tracz

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.