piątek, 14 maja 2021

Grójec: Kościół św. Mikołaja Biskupa

Gotycka świątynia św. Mikołaja w Grójcu zbudowana jest z cegły w układzie polskim, z użyciem kamieni polnych w podmurówce. Zachodnią fasadę i kaplicę otynkowano. Na południowej stronie kościoła znajduje się zegar słoneczny z datą 1621 i łacińską inskrypcją. Nad głównymi drzwiami tablica dewocyjna z XVII w. z rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego, Matki Boskiej Bolesnej i św. Jana Ewangelisty.

Wewnątrz kościoła znajduje się wejście z prezbiterium do zakrystii (dawnego skarbczyka), ozdobione gotyckim portalem z drzwiami z XVI -XVII wieku.

W kaplicach i dawnym skarbcu umieszczono sklepienia kolebkowe. W zakrystii strop jest belkowany. Od strony zachodniej chór muzyczny drewniany wsparty na dwóch słupach. Dachy dwuspadowe pokryto blachą.

W ołtarzu głównym z 1870 roku znajduje się obraz Chrystusa Ukrzyżowanego. Na ścianie po lewej stronie ołtarza można zobaczyć późnogotycki krucyfiks.

Wśród zabytków znajdujemy chrzcielnicę z piaskowca z datą 1482, znakiem kamieniarza i herbem Półkozic fundatora. Przy niej ochrzczono Piotra Skargę. według miejscowej tradycji rycerze idący na wojnę ostrzyli o nią swoje miecze.

Z XVII w. pochodzi marmurowa chrzcielnica z puklowaną czaszą, z herbem Półkozic i inicjałami Fundatora A W D P G.

Msze Święte:
Niedziele i święta:
6:30, 8:00, 9:30, 11:00 (z udziałem dzieci), 12:30 (suma), 17:00 (z udziałem młodzieży), 19:00
Dni powszednie:
6:30, 7:30, 18:00


Nasi partnerzy