poniedziałek, 25 października 2021

Kolejna udaremniona próba wjazdu na sfałszowanych oświadczeniach

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie ujawnili koleją próbę wjazdu do Polski przez obywateli Gruzji, którzy podczas kontroli granicznej posłużyli się sfałszowanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy. Od początku miesiąca Straż Graniczna na Lotnisku Chopina odnotowała 14 tego typu zdarzeń z udziałem Gruzinów.

Dwoje obywateli Gruzji w wieku 19 i 24 lat po przylocie z Mińska oraz 41 – latek po przylocie z Tbilisi poddali się kontroli paszportowej, okazując funkcjonariuszom swoje oryginalne paszporty wraz z oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – w przypadku dziewiętnastolatka i młodej kobiety – wystawione przez jedną z gdańskich firm, w przypadku trzeciego z Gruzinów, przez podmiot działający jako agencja pracy tymczasowej, która miała zatrudnić mężczyznę w charakterze pracownika tymczasowego w roli sortowacza. Niestety, przedstawione dokumenty uzupełniające okazały się być podrobione na wzór oryginalnych. Żadna ze wspomnianych firm nie wystawiała oświadczeń na dane osobowe tych trojga Gruzinów. W związku z usiłowaniem przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom, podstępem cudzoziemcy otrzymali decyzje o odmowie wjazdu na terytorium naszego kraju. Zostały również wszczęte wobec nich postępowania i przedstawione zarzuty z art. 264 § 2 kk. oraz art. 270 § 1 kk. Cudzoziemcy przyznali się do popełnionego czynu lecz odmówili składania wyjaśnień. Dwoje z nich odleciało samolotem do Mińska, trzeci z zatrzymanych oczekuje na podróż powrotną do Tbilisi.


Nasi partnerzy