wtorek, 03 sierpnia 2021

Kolejny pracodawca ukarany karą grzywny

Funkcjonariusze z Zespołu ds. Kontroli Legalności Zatrudnienia Grupy Zamiejscowej w Radomiu Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli ukarali grzywną właściciela jednej

Funkcjonariusze z Zespołu ds. Kontroli Legalności Zatrudnienia Grupy Zamiejscowej w Radomiu Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli ukarali grzywną właściciela jednej z radomskich firm transportowych, który nie dopełnił wymaganych procedur wobec 75 cudzoziemców chcąc ich zatrudnić w swoim przedsiębiorstwie.

Efektem zakończonej kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców podjętej wobec radomskiego pracodawcy było ujawnienie nieprawidłowości przy zatrudnianiu cudzoziemców głównie zza wschodniej granicy. Mężczyzna zadeklarował powierzenie wykonywania pracy 129 cudzoziemcom m.in. w charakterze kierowców, pracowników biurowych lub spedytorów, z czego wobec 75 nie dopełnił obowiązku powiadomienia właściwego powiatowego urzędu pracy o niepodjęciu przez nich zatrudnienia, czym złamał przepisy Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dlatego za popełnione wykroczenie radomskiemu przedsiębiorcy została nałożona kara grzywny.


Nasi partnerzy