Kto zaprojektuje północny wylot S7 z Warszawy?

Osiem biur projektowych złożyło oferty na opracowanie dokumentacji dla ostatniego fragmentu tej ekspresówki, od Kiełpina do Trasy Armii Krajowej i skrzyżowania z S8 w stolicy. Blisko 13-kilometrowy odcinek będzie najtrudniejszym, z punktu widzenia ruchu i przechodzenia przez strukturę miejską, do realizacji.

Pełna lista ofert:
Konsorcjum: Arcadis, E&C – 34 110 360 zł
Egis Poland – 39 975 615 zł
IVIA – 20 468 758 zł
Lafrentz Polska – 46 587 231 zł
Mosty Gdańsk – 26 411 629,69 zł
Multiconsult – 34 302 240 zł
Konsorcjum: Transprojekt Gdański, Transprojekt Warszawa – 44 318 130 zł
Voessing Polska – 53 634 691,20 zł.

Budżet GDDKiA wynosi 29 840 937,31 zł. Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego.

Co dalej
Po przeprowadzeniu analizy ofert i wskazaniu najkorzystniejszej z nich, w przypadku braku odwołań, podpisanie umowy będzie możliwe w I połowie 2024 roku. Wybrane biuro projektowe będzie miało 41 miesięcy od daty zawarcia umowy na przygotowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie niezbędnych decyzji dla budowy drogi ekspresowej S7. Przy sprawnym przebiegu procesu projektowania oraz pozyskiwaniu niezbędnych uzgodnień i decyzji zasadnicza dokumentacja będzie gotowa w 2026 r. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.

Niestandardowe kryteria
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży, jak również opierając się na własnych doświadczeniach przyjęliśmy niestandardowe obecnie podejście do ustalenia kryteriów oceny ofert. Cena stanowi 40 proc. oferty, a pozostałe 60 proc. to kryteria jakościowe, gdzie będziemy oceniać doświadczenie projektowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (50 proc.) oraz metodykę prac projektowych (10 proc.). Ten ostatni punkt jest nowością w ocenie ofert wykonawców, którzy będą mieli za zadanie m. in. przedstawić propozycję zapewnienia jakości procesu projektowego, narzędzia i rozwiązania, które przyczynią się do poprawy jakości, spójności, wzajemnej koordynacji, efektywności oraz terminowości w wykonaniu opracowań projektowych, a także usprawnią realizację i eksploatację zadania. Dodatkowo wykonawca będzie musiał wykazać się dysponowaniem profesjonalnym zespołem projektantów z określonym doświadczeniem.

Dlaczego najpierw projekt
Przeprowadzony do chwili obecnej proces przygotowawczy obejmował opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie uzyskania decyzji środowiskowej. Dalsze prace projektowe mają za zadanie opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

Z uwagi na złożoność rozwiązań technicznych, przebieg trasy w terenie zurbanizowanym, prognozowane natężenia ruchu oraz trwające rozmowy z samorządami i wynikające z tych spotkań planowane inwestycje w otoczeniu projektowanej S7, chcemy w pierwszej kolejności opracować projekt budowlany, umożliwiający analizę rozwiązań wariantowych, a w konsekwencji wybór optymalnych. Jednocześnie oczekujemy od biur projektowych składających oferty nie tylko odpowiedniego doświadczenia, ale i wykazania się metodami zarządzania obiektem w całym jego cyklu życia.

Przebieg trasy a złożoność rozwiązań projektowych
S7 pomiędzy Kiełpinem i Trasą Armii Krajowej w Warszawie będzie miała po trzy pasy ruchu w każdym kierunku, a w niektórych miejscach nawet cztery. Przez mocno zurbanizowane tereny Warszawy (Bemowo i Bielany) droga przejdzie dwoma tunelami. Trasa o długości około 12,9 km w początkowej części przebiegać będzie po istniejącym śladzie ul. Kolejowej w Dziekanowie Leśnym. Następnie, za węzłem Łomianki w kierunku Kanału Młocińskiego, zaprojektowana będzie na nasypie.

Dalej droga będzie biegła wschodnim obrzeżem Kampinoskiego Parku Narodowego, aż do węzła Warszawa Wólka Węglowa. Następnie, za ul. Arkuszową w Warszawie, planowana trasa zejdzie do tuneli – pierwszego o długości około 1000 m i kolejnego o długości około 1100 m. Po wyjściu z tuneli wznosie się ponad teren nad drogą ekspresową S8. Pomiędzy tunelami przewidziano węzeł Warszawa Chomiczówka, a na przecięciu dróg ekspresowych S8 i S7 zaplanowano węzeł Warszawa Północ.

Oprócz wspomnianych tuneli powstaną również wiadukty, przejścia podziemne, kładki pieszo-rowerowe oraz urządzenia ochrony środowiska, tj. ekrany akustyczne. Planowane są też przejścia dla zwierząt i ogrodzenie trasy.

Wykonawca projektu dokonana dodatkowych analiz dla połączenia trasy z lokalnym układem komunikacyjnym. Wjazd na trasę S7 przewiduje się obecnie poprzez wspomniane wcześniej węzły.

S7 na północ od Warszawy
Kierowcy mają już do dyspozycji 275 km drogi ekspresowej od węzła Gdańsk Południe do Płońska. Z dalszych 57 km trasy do Warszawy w realizacji jest odcinek Płońsk – Czosnów. Kierowcy z 35 kilometrów będą mogli korzystać w 2025 r. Szczegóły dotyczące zmian w organizacji ruchu jak i inne informacje dostępne są na stronie internetowej kontraktu S7 Płońsk – Czosnów.
16 listopada 2023 r. podpisaliśmy umowę dla odcinka Czosnów – Kiełpin.

S7 Warszawa – Kraków i dalej na południe
Systematycznie skracamy czas podroży pomiędzy dawną i obecną stolicą Polski. Łączymy zbudowane wcześniej odcinki dróg ekspresowych w długi ciąg i realizujemy kolejne. Wraz z oddaniem odcinków Lesznowola – Tarczyn oraz Moczydło – Miechów kierowcy mają do dyspozycji blisko 250 km dwujezdniowej trasy od węzła Warszawa Lotnisko do Miechowa w woj. małopolskim. W realizacji są kolejne dwa odcinki, Miechów – Szczepanowice (5,3 km), a także Widoma – Kraków Nowa Huta (18,3 km).

Kierowcy korzystają już z położonego pomiędzy nimi 13-kilometrowego odcinka Szczepanowice – Widoma oraz blisko siedmiokilometrowego od Nowej Huty do węzła Kraków Bieżanów na skrzyżowaniu z autostradą A4. W ekspresowym tempie całą blisko 293-kilometrową trasę z Warszawy do Krakowa przejedziemy przed końcem 2024 r.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.