wtorek, 20 kwietnia 2021

Małe miasta i wsie z obawami u progu 2020 r.

Teoretycznie samorządy stawiają czoła tym samym problemom. W praktyce wiele je różni i różne są wyzwania, z którymi muszą się mierzyć. Każdy samorząd jest inny, każdy funkcjonuje w specyficznym uwarunkowaniach, każdy ma swoje potrzeby i bolączki. Jak w tym kontekście wygląda zestawienie: wieś – małe miasto? Te same 5 pytań zadaliśmy wójtowi gminy i burmistrzowi miasta. O ile – ze względu na wspomniana specyfikę – odpowiedzi są różne, tak jednogłośnie wybrzmiewa obawa to, co polskiemu samorządowi przyniesie 2020 r.

– Miniony rok to dla samorządów i samorządowców rok licznych zmian, nowych kompetencji, wzrostu wydatków, nierzadko walki o domknięcie budżetów.
– Tymczasem nowy, 2020 rok, wcale nie zapowiada rozluźnienia, w wręcz kolejne wyzwania.
– Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość – jak widzą je wójt gminy i burmistrz miasta?

Jak zauważa Jacek Brygman, wójt gminy Cekcyn (woj, kujawsko-pomorskie) i zastępca przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP, polska wieś w ostatnich kilkudziesięciu latach bardzo się zmieniła, a szczególnie po przystąpieniu Polski do UE.

Stopniowo obserwujemy przekształcenia gospodarstw rolnych, rozwój tych dużych gospodarstw, specjalizację w uprawie roślin i produkcji zwierzęcej. Zmienił się też obraz infrastruktury gminnej, powstały setki tysięcy kilometrów sieci wod-kan, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, spora ilość dróg gminnych i powiatowych, spore inwestycje oświatowe, świetlice wiejskie, place zabaw, boiska sportowe. Ale obserwujemy też ogromne dysproporcje dotyczące obszarów podmiejskich i tych oddalonych od dużych aglomeracji miejskich – przyznaje.

Na pytanie o to jaki 2019 r. był dla polskiej wsi i z jakimi problemami przyszło jej się zmierzyć, wymienia kilka obszarów.

Rok 2019 to przede wszystkim problem z ASF – coraz większy obszar kraju dotknięty tą chorobą i działania informujące rolników o zagrożeniu. To również odbieranie kompetencji samorządów co do samostanowienia w realizacji zadań własnych – przykład oświata, gospodarka odpadowa – wymienia Brygman.

Zaznacza przy tym, że pozytywnie należy ocenić znaczną zwyżkę wsparcia budowy i remontów dróg lokalnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, choć do pełni pozytywnej oceny brakuje przejrzystości procedur.

Z kolei negatywnie należy ocenić brak rekompensaty dla samorządów za wprowadzenie ulg podatkowych i co należy podkreślić, że zdarzyło się to po raz pierwszy w trakcie roku budżetowego. Problemem jest też ciągłe niedoszacowanie subwencji oświatowej – mówi wójt Cekcyna.

Zapytany o największe wyzwania jakie stoją przed polską wsią, wskazuje finansowanie oświaty. Zdaniem włodarza, tym, co mogłoby wpłynąć na poprawę sytuacji w tym obszarze jest przywrócenie kompetencji samorządom w sprawie kształtowania sieci szkół oraz zmiana Ustawy Karta Nauczyciela. Ale to tylko jedno z kilku wyzwań.

źródło: Portal Samorządowy


Nasi partnerzy