poniedziałek, 02 sierpnia 2021

Maseczki ochronne dla PSP w Kozienicach

W dniu 19 czerwca 2020 roku w ramach akcji Resort Sprawiedliwości Pomaga przekazane zostały środki ochrony osobistej w postaci maseczek

W dniu 19 czerwca 2020 roku w ramach akcji Resort Sprawiedliwości Pomaga przekazane zostały środki ochrony osobistej w postaci maseczek ochronnych zabezpieczających przed wirusem wykonane przez osadzonych z Zakładu Karnego w Żytkowicach.

Resort Sprawiedliwości Pomaga
Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Służba Więzienna wspierają instytucję i podmioty przekazując im środki ochronne niezbędne w walce z epidemią koronawirusa. Przedsięwzięcie Resort Sprawiedliwości Pomaga jest przejawem współpracy i wzajemnej pomocy w tych wyjątkowych i trudnych czasach pandemii. Służba Więzienna nie ustaje w pracy na rzecz najbardziej potrzebujących i nie zaprzestaje szycia kolejnych maseczek ochronnych. Są one produkowane przez skazanych odbywająch karę pozbawienia wolności. Środki ochronne są systematycznie przekazywane potrzebującym.

Osadzeni szyją
Funkcjonariusze Służby Więziennej nieustannie angażują osadzonych do uczestniczenia w programach readaptacji, w trakcie których skazani nabywają nowych umiejętności społecznych i wytwarzają kolejne maseczki ochronne. Pomimo, że nie dysponujemy zasobami, które pozwoliłby na masową produkcję podjęliśmy próbę szycia maseczek w ramach programów resocjalizacyjnych. Z inicjatywy funkcjonariuszy jednostki penitencjarnej w Żytkowicach oraz OZ Pionki powstały programy resocjalizacyjne. Są to programy w zakresie kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych dla osób pozbawionych wolności przebywających w naszej jednostce. Udział w takich zajęciach jest również formą pracy nad sobą, nad zmianą swoich postaw, jest ważnym procesem w powrocie do społeczeństwa.
Przekazanie maseczek PSP w Kozienicach
W dniu 19.06.2020 roku Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Żytkowicach przekazał Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach 500 sztuk maseczek ochronnych uszytych przez osadzonych w celu bieżącego wykorzystania do ochrony osobistej. Maseczki zostały przekazane na potrzeby strażaków, którzy podobnie jak funkcjonariusze SW codziennie angażują się w działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywateli. W planach jest jeszcze przekazanie 1000 szt. maseczek dla ochotniczej straży pożarnej jednostek podległych Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Kozienicach.

Będziemy pomagali
To nie koniec akcji pomocowych w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem Resort Sprawiedliwości Pomaga. Funkcjonariusze i osadzeni z żytkowickiej jednostki nie przestają pracować nad produkcją kolejnych środków, które będą przekazywane do kolejnych instytucji. Dzięki temu realizowane jest jedno z podstawowych zadań Służby Więziennej – ochrona społeczeństwa oraz resocjalizacja osób pozbawionych wolności.


Nasi partnerzy