sobota, 23 października 2021

Mazowiecka Policja podsumowała rok 2020

W Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w obecności Pana Konstantego Radziwiłła Wojewody Mazowieckiego odbyła się odprawa roczna, podsumowująca pracę mazowieckiej Policji w 2020 roku. Zaprezentowano wyniki osiągnięte przez mazowieckich policjantów w ubiegłym roku oraz omówiono zakończone, realizowane i planowane przedsięwzięcia. Szef mazowieckich policjantów nadinsp. Michał Ledzion nakreślił główne cele i priorytety na najbliższy okres. Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa odprawa, w której uczestniczyła kadra kierownicza garnizonu oraz komendanci miejscy i powiatowi, odbyła się w formie wideokonferencji.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyła się odprawa podsumowująca rok 2020 w garnizonie mazowieckim. Odprawie, w której uczestniczył Wojewoda Mazowiecki Pan Konstanty Radziwiłł, przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Michał Ledzion. Wzięli w niej udział także Pani Dorota Łada-Prokurator Okręgowy w Ostrołęce, Pan Mirosław Wachnik-Prokurator Okręgowy w Radomiu, Pan Krzysztof Murawski-Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu: insp. Jakub Gorczyński, mł. insp. Piotr Janik, insp. Dariusz Krzesicki.

Odprawę rozpoczął nadinsp. Michał Ledzion, który przedstawił sprawy kadrowe i związane z dyscypliną w służbie, a także najważniejsze wydarzenia minionego roku. W garnizonie mazowieckim jest 5565 etatów policyjnych i 1377 etatów korpusu służby cywilnej. Służbę pełni 5451 funkcjonariuszy oraz 1345 pracowników korpusu służby cywilnej. W 2020 roku przyjęto do służby 260 osób. W 2020 roku policjanci reagowali na zgłoszenia nanoszone przez mieszkańców w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Od początku 2020r. na KMZB na Mazowszu naniesiono 19544 zgłoszeń, z których policjanci potwierdzili 55%. Zgłoszenia najczęściej dotyczyły miejsc przekraczania dopuszczalnej prędkości, miejsc nieprawidłowego parkowania oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Komendant omówił zadania realizowane przez policjantów w związku ze stanem epidemii. Od marca do końca roku funkcjonariusze wykonali ponad 3, 300 miliony sprawdzeń osób objętych kwarantanną i sporządzili ponad 32 tys. informacji do służb sanitarnych w związku ze stwierdzonymi naruszeniami obowiązujących przepisów.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Jakub Gorczyński omówił sprawy związane z pionem prewencji. W związku z pandemią koronawirusa w marcu 2020 r. uruchomiono całodobowe Centrum Operacyjne Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, do którego zadań należy m.in. zbieranie i analizowanie danych dotyczących kwarantanny oraz izolacji osób na terenie województwa mazowieckiego oraz współpraca z innymi podmiotami i służbami zaangażowanymi w walkę z epidemią. Komendant podkreślił istotną rolę dzielnicowego dla społeczeństwa oraz jak ważne są działania narzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W roku 2020 odnotowaliśmy 1774 wypadki drogowe, to jest o 494 mniej niż w roku 2019. W wypadkach tych rannych zostało 2015 osób (2678 rannych w roku 2019), a śmierć poniosło 286 osób (w 2019 roku w wypadkach drogowych zginęło 310 osób). Komendant zaznaczył, że to nadmierna prędkość jest cały czas główną przyczyną wypadków drogowych

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Piotr Janik omówił zagadnienia związane z przestępczością kryminalną. Rok 2020 to 40 629 stwierdzonych przestępstw, z których ponad 75% została wykryta. Zmniejszyła się ogólna liczba przestępstw kryminalnych. Miniony rok to także mniej kradzieży oraz niestety więcej kradzieży samochodów.

Zagadnienia logistyczne, w tym zakończone i planowane inwestycje budowlane, a także wyzwania, jakie stoją przed mazowiecką Policją w roku 2021 przedstawił Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Dariusz Krzesicki. Jedną z ważniejszych inwestycji związanych z modernizacją obiektów Policji to realizowana w latach 2018-2020 budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu. W trakcie realizacji jest budowa Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.

W 2020 roku garnizon mazowiecki wzbogacił się o 62 nowe radiowozy oznakowane i nieoznakowane.

Następnie głos zabrał Pan Konstanty Radziwiłł Wojewoda Mazowiecki, który podziękował policjantom za ich pracę, zwłaszcza za realizację nowych zadań, które pojawiły się w związku z wprowadzonym stanem epidemii. Wojewoda docenił trud i ogrom czynności Policji związanych z dopilnowaniem dyscypliny społecznej i udzieleniem wsparcia osobom przebywającym w izolacji. Na zakończenie Pan Wojewoda stwierdził, że w jego ocenie „od roku mamy wielkie ćwiczenia sprawności państwa, a Policja te ćwiczenia odbywa w sposób szczególnie intensywny i zdaje egzamin z naprawdę wysoką oceną”.

Prokuratorzy Okręgowi, podziękowali za trud i zaangażowanie policjantów prowadzących postępowania przygotowawcze pomimo zagrożenia epidemiologicznego. Podkreślili także, że trud zwalczania przestępczości w głównej mierze ponoszą policjanci, a pomimo pojawiających się nowych zadań policjantom udało się im sprostać.

Na zakończenie odprawy nadinsp. Michał Ledzion podziękował policjantom i pracownikom Policji za trud służby i pracy w 2020 roku i życzył dalszych wielu sukcesów na rzecz bezpieczeństwa obywateli.


Nasi partnerzy