poniedziałek, 12 kwietnia 2021

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji odszedł na emeryturę

W Komendzie Wojewódzkiej Policji zs w. Radomiu odbyła się uroczystość pożegnania ze sztandarem i mundurem mł. insp. dr hab. Zbigniewa Mikołajczyka, który odszedł na emeryturę. Komendant podczas spotkania pożegnał się z policjantkami, policjantami i pracownikami Policji mazowieckiego garnizonu oraz podziękował im za wspólną służbę.

Uroczysta zbiórka odbyła się w Sali Konferencyjnej KWP zs. w Radomiu w obecności całej kadry policyjnej garnizonu mazowieckiego, w trakcie której mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk pożegnał się ze sztandarem KWP zs. w Radomiu.

Jak podkreślał mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, służba na Mazowszu była dla niego ogromnym zaszczytem i wyzwaniem oraz niezwykle ważnym zwieńczeniem pracy zawodowej. Podczas uroczystości komendant podziękował wszystkim współpracownikom za wsparcie i wkład w realizację zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na terenie Mazowsza. Swoją wdzięczność skierował również w stronę rodziny, dziękując za wyrozumiałość i wsparcie w trudnych chwilach.

Podinsp. Dariusz Brzezicki – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu oraz Anna Kwasiborska – Przewodnicząca Zarządu Zakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji w Radomiu podziękowali odchodzącemu komendantowi za wspieranie związkowych idei.

Mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk ukończył Szkołę Chorążych Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. W latach 1993-1998 pracował jako technik kryminalistyki w Wydziale Żandarmerii Wojskowej w Modlinie. Następnie w latach 1998-2000 jako inspektor ruchu drogowego w Placówce Żandarmerii Wojskowej w Legionowie. W latach 2000-2006 pełnił służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. W roku 2007 ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał w roku 2011 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2006-2013 zajmował stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Czosnowie. Następnie służbę pełnił jako Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku, po czym w 2015 roku awansował na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Płocku. Od 2016 roku pełnił służbę na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku. Z dniem 1 kwietnia 2017 r. wyznaczony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stanowisko Zastępcy Komendanta-Prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W roku 2018 uzyskał na Akademii Sztuki Wojennej stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Od lipca 2019 pełnił funkcję Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.


Nasi partnerzy