czwartek, 08 grudnia 2022

Najlepsza renowacja roku 2021 na Mazowszu

Jatki w Ostrowi Mazowieckiej, Krzywa Hala w Ciechanowie i budynek dawnego domu Ksawerego Konopackiego w Warszawie to laureaci tegorocznej edycji konkursu Renowacja Roku 2021.

Jak mówi marszałek Adam Struzik wyróżniliśmy te zabytki, których konserwacje wymagały najwięcej pracy i zaangażowania – Jestem przekonany, że będą one inspiracją dla innych właścicieli takich obiektów. Zachowanie ich w dobrym stanie to nasz obowiązek.

7 tysięcy zabytków
Mazowsze to region bogaty w perełki architektoniczne i obiekty zabytkowe. Z danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa wynika, że w naszym województwie znajduje się ponad 7 tys. obiektów zabytkowych w grupie zabytków nieruchomych. Prace wykonywane przy zabytkach to zadania bardzo trudne i wymagające. Dlatego samorząd województwa postanowił uhonorować najlepsze renowacje tego roku w regionie. Kierując się m.in. wysokim poziomem badań konserwatorskich, jakością wykonania pracy czy uwzględnieniem potrzeb społecznych w konkursie zostały przyznane trzy nagrody główne i trzy wyróżnienia. Trafią one do obiektów m.in. z Ostrowi Mazowieckiej, Ciechanowa, Radomia, Nasielska i Warszawy.

Nagrody
I nagroda (15 tys. zł) została przyznana Jatkom (hala targowa) w Ostrowi Mazowieckiej za staranny kunszt konserwatorski i projektowy oraz przywrócenie użyteczności obiektu.

II nagroda (12 tys. zł) została przyznana „Krzywej Hali” w Ciechanowie za przeprowadzenie remontu konserwatorskiego w dużej skali z zachowaniem jego pierwotnej funkcji mieszkalnej i użyteczności publicznej, za otoczenie troską obiektu należącego do tzw. kłopotliwego dziedzictwa i zadbanie o jego otoczenie ważne społecznie a także za staranny i zgodny ze sztuką konserwatorską remont.

III nagroda (10 tys. zł) została przyznana budynkowi dawnego domu Ksawerego Konopackiego w Warszawie za uratowanie skazanego na zagładę zabytku, dzięki czemu powstała efektowna budowla o istotnej roli w kontekście lokalnej urbanistyki, architektury i lokalnej społeczności.

Wyróżnienia
Ponadto samorząd Mazowsza zdecydował o przyznaniu trzech wyróżnień dla willi przy ul. Siarczanej 6 w Warszawie, domu Gąski i Esterki w Radomiu oraz budynku biblioteki przy ul Marszałka J. Piłsudskiego w Nasielsku.

Konkurs odbywał się pod patronatem: Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.


Zobacz również