niedziela, 24 października 2021

Nieudane próby wjazdu na terytorium Polski oraz fałszywe oświadczenia

Odmową wjazdu do Polski zakończyły się czynności wobec 5 cudzoziemców, którzy nie spełniali warunków do przekroczenia granicy. Wśród zawróconych znalazło się dwoje Gruzinów, którzy podczas kontroli granicznej posłużyli się sfałszowanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy.

Cudzoziemiec, aby wjechać do naszego kraju, musi spełnić warunki wjazdu określone w przepisach, m.in. musi posiadać ważne dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy, uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu, oraz nie może widnieć w bazach danych jako osoba, wobec której dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu, a także stanowić zagrożenia dla porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Niestety, niektórych z tych warunków nie spełniali: Rosjanka oraz 4 obywateli Gruzji, którzy w miniony weekend próbowali wjechać do Polski przez lotnicze przejście graniczne Warszawa-Okęcie. Rosjanka po przylocie z Turcji oświadczyła, że przyleciała do naszego kraju w celu podjęcia pracy w jednej z wrocławskich firm. Jednak w toku ustaleń funkcjonariuszy, okazało się, że jej prawdziwym celem była Hiszpania. Kobieta po otrzymaniu decyzji o odmowie wjazdu oczekuje na lot powrotny do Stambułu.

Kolejny z zawróconych – obywatel Gruzji – figurował w systemie (SISII) jako osoba niepożądana, wpisu dokonała strona belgijska. Po zakończeniu czynności i wręczeniu decyzji o odmowie wjazdu, mężczyzna odleciał do Mińska. Podobny los spotkał jego 40 – letniego rodaka podróżującego z Tbilisi. Ten z kolei, wykorzystał dopuszczalny czas pobytu na terytorium państw strefy Schengen, a nie posiadał innych dokumentów, które uprawniałyby go do takiego wjazdu, dlatego nie został wpuszczony.

Ostatnia dwójka z zawróconych Gruzinów wpadła podczas odprawy granicznej legitymując się sfałszowanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy w charakterze pracowników tymczasowych. Okazane przez cudzoziemców oświadczenia zostały podrobione na wzór oryginalnych. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że 21-letni Gruzin i jego 24-letnia towarzyszka nigdy nie ubiegali się o pozwolenia na wykonywanie pracy tymczasowej. W związku z tym, że cudzoziemcy podstępem próbowali wjechać do Polski otrzymali decyzje o odmowie wjazdu. Ponadto wobec nich wszczęto postępowanie w związku z usiłowaniem przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom posługując się fałszywymi oświadczeniami (art. 264 a § 2 kk. w zb. z art. 270 § 1 kk.)

Tylko od stycznia tego roku funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie wydali 764 decyzji o odmowie wjazdu cudzoziemcom niespełniającym warunków do przekroczenia granicy RP.


Nasi partnerzy