piątek, 14 maja 2021

Nowi komendanci powiatowi PSP

28 maja 2020 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie miała miejsce uroczystość zdania i objęcia obowiązków komendanta powiatowego

28 maja 2020 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie miała miejsce uroczystość zdania i objęcia obowiązków komendanta powiatowego PSP w Pruszkowie oraz komendanta powiatowego PSP w Otwocku.

Z dniem 29 maja 2020 roku mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jarosław Nowosielski powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku komendanta powiatowego PSP w Pruszkowie bryg. Lesławowi Pawul. Podczas uroczystości miało miejsce pożegnanie ze służbą wieloletniego komendanta powiatowego PSP w Pruszkowie st. bryg. Dariusza Drzewieckiego, który z dniem 28 maja 2020 roku przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Jednocześnie, z dniem 29 maja 2020 roku mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jarosław Nowosielski powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku komendanta powiatowego PSP w Otwocku bryg. Romanowi Krzywiec. Podczas spotkania miało miejsce pożegnanie ze służbą komendanta powiatowego PSP w Otwocku st. bryg. Mariusza Zabrockiego, który z dniem 28 maja 2020 roku przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Podczas uroczystości słowa podziękowania za wieloletnią służbę w państwowej Straży Pożarnej składał st. bryg. Krzysztof Hejduk zastępca komendanta głównego PSP, natomiast mazowiecki komendant wojewódzki PSP bryg. Jarosław Nowosielski dziękował za wkład w rozwój ochrony przeciwpożarowej woj. mazowieckiego oraz życzył zdrowia i realizacji zamierzeń prywatnych.

W imieniu komendantów powiatowych i miejskich PSP woj. mazowieckiego słowa podziękowania oraz najwyższego uznania przekazał komendant miejski PSP m. st. Warszawy st. bryg. Leszek Smuniewski. Nowym komendantom życzono powodzenia oraz sukcesów w realizacji zadań służbowych na nowych stanowiskach.

W spotkaniu udział wzięli:
– st.bryg. Krzysztof Hejduk zastępca komendanta głównego PSP,
– bryg. Jarosław Nowosielski – mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
– bryg. Artur Gonera – zastepca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP,
– st. bryg. Leszek Smuniewski – komendant miejski PSP m. st. Warszawy,
– st. bryg. Dariusz Drzewiecki – wieloletni komendant powiatowy PSP w Pruszkowie,
– bryg. Lesław Pawul – p.o. komendant powiatowy PSP w Pruszkowie,
– st. bryg. Mariusz Zabrocki – wieloletni komendant powiatowy PSP w Otwocku,
– bryg. Marcin Konecki – p.o. naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.


Nasi partnerzy