sobota, 23 października 2021

Polonus i Fundacja Grupy PKP wsparli potrzebujących w dobie pandemii

Fundacja Grupy PKP, narodowy przewoźnik autokarowy Polonus oraz producent wody Żywiec Zdrój wspólnie wsparły ośrodki niosące pomoc potrzebującym i prowadzące działalność społeczną. Dzięki tej współpracy aż 10 000 litrów wody źródlanej dostarczono dla pracowników, wolontariuszy oraz podopiecznych placówek.

Fundacja Grupy PKP przekazała zapasy wody źródlanej, otrzymanej od firmy Żywiec Zdrój placówkom pomocowym, z którymi regularnie współpracuje: Stowarzyszeniu Pomocy Szansa, Nadbużańskiemu Ośrodkowi Edukacji oraz do dwóch klasztorów: Klasztoru Benedyktynek w Drohiczynie i Klasztoru Klarysek w Hajnówce. Transport wody zorganizowała i przeprowadziła spółka Polonus – narodowy przewoźnik autokarowy. Łącznie autokarami Polonusa przewiezionych zostało ok. 10 tys. litrów wody.

Dziękujemy firmie Polonus za sprawny i szybki transport wody oraz inne inicjatywy wspierające działania naszej Fundacji. Zapasy wody trafiły do ośrodków zajmujących się na co dzień działalnością społeczną lub charytatywną. Pokazaliśmy, że branża kolejowa i drogowa, współpracują ze sobą zawsze i również wtedy, gdy można nieść pomoc potrzebującym – mówi Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu PKP S.A., Przewodniczący Rady Fundacji Grupy PKP.

– Polonus od wielu lat aktywnie wspiera działania Fundacji Grupy PKP. Gdy otrzymaliśmy informację, że ośrodki pomocowe potrzebują wsparcia, bez zastanowienia postanowiliśmy zorganizować transport wody na pokładach naszych biało-czerwonych autokarów. W ramach kolejnego etapu współpracy z Fundacją Grupy PKP, woda będzie również rozdawana naszym pasażerom na Dworcu Autobusowym Warszawa Zachodnia oraz w autokarach Polonus – mówi Maciej Acedański, Prezes Zarządu Polonus.

Transport wody nie jest jedynym przykładem współpracy Fundacji z Polonusem. Wkrótce przewoźnik planuje zorganizować wśród swoich pasażerów akcję informacyjną na temat Fundacji Grupy PKP i możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na realizację jej celów statutowych. We wcześniejszych latach wspólnie organizowali m.in. akcję krwiodawstwa „Kolej na Ciebie” zachęcając pasażerów kolei do oddawania krwi potrzebującym.


Nasi partnerzy