wtorek, 30 listopada 2021

Powołanie osoby pełniącej funkcję Wójta Gminy Radzanowo

Na wniosek Wojewody Mazowieckiego Krzysztof Czerwiński został powołany przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego na osobę pełniącą funkcję Wójta w Gminie Radzanowo w powiecie płockim. W Urzędzie Gminy nominację wręczył Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Krzysztof Czerwiński został powołany na pełnienie funkcji Wójta Gminy Radzanowo do czasu wyboru nowego Wójta Gminy. Powołanie osoby pełniącej funkcję Wójta jest związane z wygaśnięciem mandatu Wójta Gminy Radzanowo. Sylwester Ziemkiewicz zrzekł się mandatu Wójta Gminy.

Zgodnie z art. 28f ustawy o samorządzie gminnym – w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z art. 474 par. 2 w związku z art. 372 Kodeksu wyborczego przedterminowe wybory wójta zarządza Prezes Rady Ministrów w terminie 90 dni od dnia zaistnienia przyczyny zarządzenia tych wyborów.

Z wnioskiem o wyznaczenie osoby pełniącej funkcję Wójta Gminy, Wojewoda Mazowiecki występuje do Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Zobacz również