piątek, 16 kwietnia 2021

Pracodawca ukarany przez Straż Graniczną

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze z radomskiej Grupy Zamiejscowej PSG w Lesznowoli zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia w podradomskiej firmie budowlanej. Kontrola zakończyła się nałożeniem mandatu karnego w wysokości 2 tys. złotych na właściciela tej firmy za niedopełnienie formalności.

W wyniku kontroli wszczętej we wrześniu ubiegłego roku w zakresie legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzenia wykonywania im pracy funkcjonariusze z Zespołu ds. Kontroli Legalności Zatrudnienia w Grupie Zamiejscowej w Radomiu Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli ujawnili w jednej z kozienickich firm budowlanych naruszenie przepisów wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Efektem tego było ukaranie właściciela firmy karą pieniężną w wysokości 2 tys. złotych. Przedsiębiorca mimo wystawienia 284 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy – 283 obywatelom Ukrainy oraz jednemu obywatelowi Mołdawii nie dopełnił obowiązku zgłoszenia do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy informacji o niepodjęciu przez tych cudzoziemców zatrudnienia. Mężczyźni zgodnie z oświadczeniami mieli pracować na jednej z budów, jednak żaden z nich do pracy nie stawił się. Ponadto kontrolowany przedsiębiorca zawarł nieprawdziwe informacje w jednym z oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy.


Nasi partnerzy