Prawie 2 mld zł z UE na rozwój Mazowsza jeszcze w tym roku

Już pod koniec marca rozpoczną się pierwsze konkursy o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”. W tym roku zostaną ogłoszone aż 42 konkursy i nabory, których wartość przekroczy 1,7 mld zł. O wsparcie będą mogli ubiegać się m.in. przedsiębiorcy, samorządy, organizacje społeczne czy powiatowe urzędy pracy.

W obecnej perspektywie unijnej 16 województw otrzyma na rozwój łącznie 153 mld zł, co oznacza, że 44 proc. środków objętych Umową Partnerstwa będzie do dyspozycji samorządów regionalnych. Łączna wartość całego programu regionalnego Mazowsza to 2,1 mld euro, czyli ok. 10 mld zł.

Jak zaznacza członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, nowa perspektywa finansowa UE to nowe projekty i nowe możliwości. – Dzięki podziałowi statystycznemu Mazowsze będzie miało do dyspozycji blisko 10 mld zł. Te środki zasilą szereg projektów realizowanych przez samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców czy sektor badawczy. Pierwsze nabory już wkrótce. Zachęcam wszystkich do przygotowywania wniosków i ubiegania się o środki. Każda złotówka pozyskana z UE to inwestycja w naszą przyszłość.

Środki unijne mają być przeznaczone m.in. na dostosowanie do zmian klimatu, działania społeczne i aktywizację zawodową, prace badawczo-rozwojowe, innowacje biznesowe, wsparcie edukacji czy przebudowę dróg.

Członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska zaznacza, że środki unijne to inwestycja w niwelowanie różnic. – Mazowsze to z jednej strony silnie rozbudowana i rozwinięta Warszawa wraz z powiatami ościennymi, a z drugiej część regionalna. I to właśnie do tej drugiej trafi ¾ przyznanej nam alokacji. Te środki będą służyć rozwojowi potencjału gospodarczego i społecznego w każdej gminie, mieście czy powiecie na Mazowszu. Warto również pamiętać, że po raz pierwszy Mazowsze regionalne będzie mogło także skorzystać z programu operacyjnego Polska Wschodnia. To ponad 400 mln euro, które pomogą w realizacji wielu ważnych projektów.

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 to 10 mld zł, które zostaną przeznaczone na podniesienie innowacyjności naszego województwa, rozwój przedsiębiorczości, inwestycje w odnawialne źródła energii czy choćby transport niskoemisyjny. Wspierane będą również m.in. usługi społeczne czy doposażenie szkół.

Ze względu na chęć utrzymania zakresu wsparcia dla Mazowsza na dotychczasowym poziomie dokonano podziału statystycznego regionu na lepiej rozwinięty warszawski stołeczny, z Warszawą i 9 okalającymi powiatami oraz mazowiecki regionalny, obejmujący pozostałą część Mazowsza, do którego trafi aż 75% funduszy.

– Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego najwięcej środków przeznaczymy na zielony rozwój województwa i wsparcie innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej – informuje zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w urzędzie marszałkowskim Kamila Kuleska. – W EFS+ najwięcej środków zostanie przeznaczonych na aktywną integrację, rozwój usług społecznych i zdrowotnych, ale to również wsparcie na edukację dzieci i młodzieży, włączenie społeczne i aktywizację na rynku pracy. Mamy nadzieję, że w dobie kryzysu gospodarczego środki unijne będą stanowiły odpowiedź na realne potrzeby beneficjentów.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 jest dostępny na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Za ogłaszanie konkursów odpowiadają Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych i Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Informacji o możliwościach dofinansowania projektów udzielają eksperci Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w siedzibie MJWPU w Warszawie oraz punktów informacyjnych w Płocku, Siedlcach, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.