piątek, 07 października 2022

Pruszków zyska dodatkową, bezpieczną przeprawę nad torami

Nowe bezkolizyjne skrzyżowanie w Pruszkowie zwiększy poziom bezpieczeństwa oraz usprawni komunikację kolejową i drogową. Zawarto umowę na roboty. Miasto, przy współudziale środków PLK, wybuduje wiadukt drogowy w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”, współfinansowanego z POIiŚ.

W Pruszkowie mieszkańcy zyskają dodatkowe bezkolizyjne skrzyżowanie w ciągu ul. Broniewskiego i ul. Grunwaldzkiej nad pięcioma torami linii kolejowych Warszawa – Grodzisk Mazowiecki i Warszawa – Łódź. Efektem inwestycji będzie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Przyjęte rozwiązanie znacznie usprawni komunikację między dzielnicami Bąki i Żbików w Pruszkowie. Mieszkańcom Piastowa umożliwi sprawniejszy przejazd do Warszawy, Grodziska Mazowieckiego i autostrady A2.

Miasto Pruszków oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z wykonawcą umowę na budowę wiaduktu drogowego. Wartość przedsięwzięcia ok. 19 mln zł netto. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczą na inwestycję kwotę 6 mln zł netto w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”, współfinansowanego z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Budowa obiektu ma się zakończyć w 2023 r.

Inwestycja realizowana jest w formule „buduj” i obejmuje swoim zakresem budowę 300-metrowego wiaduktu drogowego wraz z przyległym układem ulic. Zastosowane rozwiązania umożliwią poprowadzenie nad torami dwóch pasów ruchu dla samochodów oraz trasy pieszo-rowerowej.


Zobacz również