Przeciwdziałanie agresji i przemocy wobec osób skazanych

Kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Siedlcach zorganizowała kolejną edycję programu resocjalizacji „Abecadło porozumienia – porozumienie bez przemocy” z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy oraz kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych adresowany do recydywistów penitencjarnych.

Pobyt w warunkach izolacji więziennej związany jest z drastyczną zmianą środowiska społecznego. Funkcjonowanie człowieka w znacznej mierze podporządkowane staje się legislacyjnym unormowaniom określającym precyzyjnie prawa i obowiązki, dopuszczalne zasady zachowania, formy kontaktów ze światem zewnętrznym. Aktywność skazanego kanalizowana jest w kierunku uzyskania określonego w Kodeksie Karnym Wykonawczym celu wykonywania kary pozbawienia wolności tj. wzbudzania woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, poczucia odpowiedzialności, potrzeby przestrzegania porządku prawnego, powstrzymywania się od powrotu do przestępstwa realizowanego poprzez zindywidualizowane oddziaływania dla skazanych.

W początkowej fazie wykonywania kary pozbawienia wolności kadra siedleckiej jednostki penitencjarnej diagnozuje deficyty występujące u poszczególnych więźniów, które wymagają korekcji. Bardzo często jest to skłonność do prezentowania postaw nacechowanych agresją werbalną i niewerbalną. Przeciwdziałanie agresji i przemocy względem innych osób to jedna z form resocjalizacji skazanych realizowana w Zakładzie Karnym w Siedlcach. Sprawcy przemocy kierowani są do uczestnictwa w specjalnie dedykowanych dla nich programach resocjalizacji.

Zajęcia ze skazanymi prowadzone były przez por. Siennickiego Marka oraz mł. chor. Grabowską Monikę wychowawców działu penitencjarnego siedleckiej jednostki penitencjarnej. Szkolenie zrealizowano z uwzględnieniem podejścia Marshalla Rosenberga proponującego metodę komunikacji w oparciu o empatię i troskę dla każdego, niezależnie od jego przekonań i zachowania określanego mianem „Porozumienia bez Przemocy” (Nonviolent Communication – NVC). Wspomniane podejście amerykańskiego terapeuty i doktora psychologii było i jest powszechnie wykorzystywane w resocjalizacji więźniów. Program zajęć zawierał także elementy programu ART – treningu zastępowania agresji, które umożliwiły osobom charakteryzującym się wysokim stopniem zachowań agresywnych o niskich kompetencjach społecznych wykształceniem takich umiejętności społecznych oraz interpersonalnych, które pozwolą im w sposób skuteczny i zgodny z ogólnie przyjętymi normami zachowywać się w różnych sytuacjach interpersonalnych i społecznych.

Szkolenie ma na celu przeciwdziałać zjawisku przemocy i stwarza odpowiednie warunki dla odbywających karę pozbawienia wolności do zmiany dotychczas prezentowanych, negatywnych postaw wobec innych osób. Prowadzenie oddziaływań resocjalizacyjnych wobec sprawców przemocy jest niełatwym obszarem pracy penitencjarnej, gdyż bardzo często kadra penitencjarna ma do czynienia z osobami, które wyrażają poczucie krzywdy związane z pobytem w więzieniu, a winą za taki stan obarczają swe ofiary.

Funkcjonariusze Służby Więziennej wyposażyli uczestników zajęć w wiedzę o przemocy, różnorodnych jej formach i mechanizmach powstawania. Skazani w ramach szkolenia kształtowali umiejętność zastępowania zachowań przemocowych, zastraszających zachowaniami powszechnie akceptowalnymi w społeczeństwie.

Tekst: mł.chor. Grabowska Monika
Zdjęcia: por. Turyk Przemysław

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.