wtorek, 28 września 2021

Resort Sprawiedliwości Pomaga Rodzinnym Domom Dziecka Fundacji Happy Kids

Zakład Karny w Siedlcach wspiera Rodzinne Domy Dziecka Fundacji Happy Kids przekazując na ich rzecz karmniki dla ptaków i budę dla psa.

W związku z sytuacją w jakiej znajduje się nasz kraj Służba Więzienna nie pozostaje obojętna i chętnie angażuje się w różnorodne akcje pomocowe. Tym razem Zakład Karny w Siedlcach w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga w dniu 17.11.2020r. przekazał 20 karmników i budę dla psa na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka prowadzonych przez Fundację Happy Kids.

Wymienione przedmioty powstawały przez ostatni miesiąc w oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo w ramach zajęć odbywających się w stolarni pod dozorem funkcjonariuszy Służby Więziennej. Skazani codziennie mieli okazje tworzyć własne projekty domków dla ptaków i budek lęgowych. Dzięki dużemu zaangażowaniu osób pozbawionych wolności, w krótkim czasie powstały w/w schronienia dla zwierząt.

Tego rodzaju działania stanowią niezwykle ważny elementy procesu resocjalizacji, gdyż osadzeni przekonują się, że podjęty przez nich wysiłek spotyka się z akceptacją ze strony społeczeństwa. W ten sposób budują poczucie własnej wartości, uwrażliwiają się na pomoc innym, uczą się konstruktywnego organizowania czasu wolnego poprzez wykonywanie rękodzieła, wykształcają nawyk permanentnej pracy. Osadzeni w siedleckiej jednostce penitencjarnej coraz częściej biorą aktywny udział w różnych akcjach pomocowych.

Tekst: sierż. Rafał Król
Zdjęcia: st. sierż. Mariusz Soszyński, sierż. Rafał Król


Nasi partnerzy