niedziela, 24 października 2021

Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej

Żołnierze Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej wraz z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, w wyniku intensywnych czynności operacyjno-procesowych prowadzonych na terenie powiatu siedleckiego, w związku ze śledztwem nadzorowanym przez Wydział do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, dokonali zatrzymania 4 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej wprowadzającej do obrotu znaczne ilości środków odurzających.

Zatrzymani to żołnierz z jednostki wojskowej z Garnizonu Siedlce, któremu zarzucono sprawstwo kierownicze, oraz trzy osoby cywilne, które brały udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W trakcie zatrzymań warszawskich żandarmów wsparli funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.

W wyniku przeszukań miejsc zamieszkania wymienionych osób ujawniono, zatrzymano i zabezpieczono środki odurzające oraz substancje psychotropowe w postaci MDMA, haszyszu, amfetaminy, kodeiny, marihuany, mefedronu oraz benzodiazepinów o łącznej wadze 4 kilogramów. Zatrzymano również środki płatnicze pochodzące ze sprzedaży narkotyków w łącznej kwocie ponad ćwierć miliona złotych, które zostały zabezpieczone na poczet przyszłych kar i przepadków korzyści majątkowych.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego podejrzanym członkom zorganizowanej grupy przestępczej przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw zakwalifikowanych z art. 258 § 1 kk oraz art. 56 ust. 3 w zb. z art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 § 1 kk z art. 65 § 1 kk i 18 § 3 kk w zw. z art. 62 ust. 2.

Na wniosek prokuratora z Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie wobec podejrzanego żołnierza oraz dwóch członków grupy Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec czwartej osoby zastosowano dozór Policji.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowe


Nasi partnerzy