Ścieki z jachtów już nie do Zalewu Zegrzyńskiego

Na terenie Portu Nieporęt-Pilawa powstanie pierwszy i jedyny punkt odbioru ścieków oraz tężnia solankowa dla mieszkańców i gości odwiedzających gminę. Z kolei gmina Serock opracuje wstępne studium planistyczno-prognostyczne dla budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz. Oba projekty otrzymają wsparcie samorządu Mazowsza w wysokości ponad 2,1 mln zł. Umowy w tej sprawie podpisał marszałek Adam Struzik. W spotkaniu udział wzięła radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.

To wyraz naszej mazowieckiej solidarności – podkreśla marszałek Adam Struzik. – Czas pandemii nie należy do łatwych. Samorządy lokalne często szukają dodatkowych źródeł wsparcia, by móc przeprowadzić niezbędne inwestycje. Dlatego również i w tym roku zabezpieczyliśmy całkiem sporą kwotę, bo aż 250 mln zł na programy wsparcia. To ogromna pomoc, zwłaszcza gdy większość miast, gmin wykluczana jest ze wsparcia udzielanego w ramach programów rządowych tylko z powodu przynależności politycznej. My nie patrzymy na sympatie polityczne, wspieramy każdego, kto o to wsparcie zabiega – podsumował marszałek Adam Struzik.

Instrument zadań ważnych to jeden ze sztandarowych programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Tylko w tym roku, na jego realizację przeznaczono 151 mln zł, z czego 95mln zł na nowe projekty.

Wśród inwestycji w ramach instrumentu znalazły się m.in. kompleksowe uprządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Portu Nieporęt-Pilawa i opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz – zaznacza radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska. – Wsparcie na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie portu jest istotne dla ich użytkowników, dla osób wypoczywających nad Jeziorem Zegrzyńskim, ale także dla ochrony przyrody i krajobrazu tego obszaru. Druga inwestycja na którą podpisaliśmy dziś umowę jest bardzo ważna z perspektywy realizacji inwestycji dotyczącej budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz. Dzięki temu wsparciu razem rozwijamy infrastrukturę służącą publicznemu transportowi zbiorowemu oraz zmniejszamy wykluczenie komunikacyjne mieszkańców powiatów legionowskiego, pułtuskiego, przasnyskiego i makowskiego. Na realizację tych inwestycji przeznaczyliśmy ponad 2,1 mln zł – dodaje radna województwa mazowieckiego.

Pierwszy punkt odbioru ścieków na terenie Portu Nieporęt-Pilawa
W ramach inwestycji wybudowana zostanie sieć wodociągowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki socjalno-bytowe z budynków znajdujących się na terenie portu w Nieporęcie wraz z odbiorem ścieków z jednostek pływających po akwenie. Zamontowane zostaną także nowoczesne moduły toaletowo-sanitarne oraz wybudowana zostanie tężnia solankowa która z całą pewnością podniesie atrakcyjność terenu portu.

Dzięki zastrzykowi finansowemu, jaki gmina Nieporęt otrzymała od samorządu województwa mazowieckiego, na terenie Portu Nieporęt-Pilawa powstanie pierwszy i jedyny punkt odbioru ścieków z jednostek pływających po Jeziorze Zegrzyńskim oraz tężnia solankowa dla mieszkańców i gości odwiedzających gminę. Budowa tężni w czasach pandemii SARS-CoV-2 ma szczególne znaczenie terapeutyczne i rehabilitacyjne. Jestem przekonany, że stanie się ona nie tylko niezwykle atrakcyjnym miejscem rekreacji i wypoczynku, ale przede wszystkim strefą rehabilitacji dla osób, które przeszły COVID-19 i cierpiących z powodu chorób układu oddechowego. – mówi wójt gminy Nieporęt Sławomir Maciej Mazur. – Realizacja projektu w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego pozwoli zachować ten niewielki ekosystem dla następnych pokoleń, zapewniając coraz bardziej zurbanizowanemu społeczeństwu stałą i ogólnie dostępną możliwość kontaktu z żywą przyrodą – dodaje wójt gminy Nieporęt.

Głównym celem inwestycji jest ochrona wód Jeziora Zegrzyńskiego, największego zbiornika wody wokół metropolii warszawskiej, miejsca rekreacji i wypoczynku mieszkańców Mazowsza. Samorząd województwa na realizację tej inwestycji przekazał 1,5 mln zł.

Opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego dla zadania pn. “Budowa Linii Kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku “Kolei Północnego Mazowsza”
Inwestycja dotyczy opracowania dokumentacji studialnej dla nowego szlaku kolejowego, mającego stworzyć bezpośrednie połączenie kolejowe dla 4 ośrodków miejskich północnego Mazowsza – Przasnysza, Makowa Mazowieckiego, Pułtuska i Serocka. Studium Planistyczno-Prognostyczne da odpowiedź m.in. na pytanie o potencjalne warianty trasy, będzie również dokumentem rozstrzygającym w kwestiach środowiskowych, geologicznych i przestrzennych uwarunkowań realizacji inwestycji. Samorząd Mazowsza na ten cel przeznaczył blisko 679 tys. zł.

Inwestycje otrzymały dofinansowanie w ramach realizowanego przez samorząd Mazowsza „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.