wtorek, 13 kwietnia 2021

Siedlce: Kościół Ducha Świętego

Parafia Ducha Świętego w Siedlcach powstała w latach osiemdziesiątych XX wieku. Jej erygowanie wiązało się napływem ludności spowodowanym utworzeniem Południowej Dzielnicy Przemysłowej w Siedlcach w rejonach ulic: Brzeskiej, Terespolskiej, Starowiejskiej i Kleeberga, a co za tym idzie budową nowych dzielnic mieszkaniowych.

W tamtym czasie tereny te były objęte troską duszpasterską księży z parafii świętego Stanisława w Siedlcach. Kościół ten wobec napływającej za pracą ludnością, okazał się za mały. Duchowni siedleccy z ówczesnym pasterzem diecezji Biskupem Janem Mazurem dostrzegali naglącą potrzebę budowy nowej świątyni w tej okolicy. W 1986 roku Kuria Siedlecka otrzymała od władz zgodę na utworzenie nowej parafii. Pozostała jeszcze kwestia lokalizacji nowego kościoła. Ówczesne władze nie chciały zgodzić się na działkę pomiędzy ulicami Brzeską i Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ostatecznie jednak otrzymano zgodę na obecną lokalizację. 28 maja 1986 roku Biskup Siedlecki Jan Mazur, wydał Dekret erygujący nową parafię pod wezwania Ducha Świętego, której administratorem czasowo został proboszcz parafii św. Stanisława ksiądz prałat Mieczysław Łuszczyński. Z dniem 1 lipca 1987 roku proboszczem został ks. dr. Stefan Kornas. Pierwsze nabożeństwa odbywały się „pod gołym niebem” przy prowizorycznej kapliczce przywiezionej z parafii p.w. Bożego Ciała w Siedlcach.

W 1988 roku rozpoczęła się budowa kaplicy. Ofiarna praca parafian przynosiła efekty i wspólnymi siłami udało się przed zimą oddać budynek do użytku. 26 grudnia biskup Jan Mazur poświęcił kaplicę. W następnym roku wykończono sale katechetyczne i pomieszczenia mieszkalne na poddaszu.

W 1990 roku postawiono budynek plebanii. Teraz celem stała się budowa kościoła. 7 maja 1993 roku ks. Biskup Ordynariusz Jan Mazur poświęcił plac pod przyszły kościół parafialny. Ruszyły prace budowlane. Wierni bardzo chętnie udzielali się przy budowie swojej świątyni. W rok później 21 maja 1994 roku w wigilię zesłania Ducha Świętego wmurowano kamień węgielny w fundamenty kościoła. Teraz mury świątyni zaczęły piąć się w górę. Jesienią 1996 roku zalano strop nad kościołem. W następnym roku świątynia została przykryta dachem i podjęto budowę wieży kościelnej. 29 listopada 1997 roku pomimo trudnych warunków atmosferycznych – pracownicy Mostostalu z wielkim poświeceniem zamontowali krzyż na wieży kościoła. Pozostały prace wykończeniowe. 11 listopada 1999 roku uroczystego poświęcenia Kościoła dokonał biskup siedlecki Jan Wiktor Nowak.

Msze święte:
Niedziele i święta:
godz.: 7.00, 8.45, 10.15, 12.00, 16.00, 18.00.

Dni powszednie:
godz.: 7.00, 18.00.


Nasi partnerzy