sobota, 23 października 2021

Ślubowali strzec nienaruszalności granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej

11-osobowa grupa nowo przyjętych funkcjonariuszy, złożyła uroczyste ślubowanie w Sali Reprezentacyjnej Komendy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Uroczystość miała charakter kameralny i odbyła z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych związanych z COVID-19.

Jedenastu nowych funkcjonariuszy w asyście pocztu sztandarowego złożyło ślubowanie przed Komendantem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Robertem Baganem.

Komendant pogratulował młodym funkcjonariuszom pozytywnego ukończenia długiego procesu rekrutacji. Wyraził również przekonanie, że codzienna służba w Straży Granicznej, mimo wyrzeczeń i wielkiej odpowiedzialności, przyniesie młodym adeptom ogromną satysfakcję i dumę w służbie Ojczyźnie i społeczeństwu.

Podczas ceremonii, nowo przyjęci funkcjonariusze zostali zapoznani z zasadami etyki zawodowej, a błogosławieństwa na nową drogę zawodową udzielił im kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ks. ppłk SG Ryszard Preuss.

Od przyszłego tygodnia funkcjonariusze wyjadą na szkolenie podstawowe oraz następujące bezpośrednio po nim szkolenie podoficerskie do jednego z trzech ośrodków szkolenia Straży Granicznej. Po powrocie rozpoczną służbę w placówkach Straży Granicznej w Warszawie, Warszawa-Okęcie oraz Warszawa-Modlin.

Pośród jedenastoosobowej grupy nowo przyjętych jest ośmiu mężczyzn i trzy kobiety. Wszyscy, oprócz jednej osoby, pochodzą z Mazowsza. Większość ma średnie wykształcenie.


Nasi partnerzy