poniedziałek, 12 kwietnia 2021

Służba Więzienna z pomocą dla DPS w Gródku

Dzielenie się z innymi ludźmi tym, co mamy, jest jedną z najpiękniejszych rzeczy, jakich możemy dokonać w swoim życiu. W czasie, kiedy tak bardzo liczą się ludzie włączyliśmy się w walkę z epidemią koronawirusa. Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego Żytkowice zorganizowali zbiórkę środków dezynfekujących na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Gródku do której dołączyli się członkowie NSZZ Solidarność Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej Zakładu Karnego w Żytkowicach.

Ofiarujemy to co dziś niezbędne
17 kwietnia funkcjonariusze Zakładu Karnego w Żytkowicach przekazali środki dezynfekujące do DPS w Gródku. Artykuły te niezbędne są do ochrony przed rozwijającą się pandemią koronawirusa. Płyny do dezynfekcji, mydła antybakteryjne, rękawiczki ochronne zostały przyniesione przez pracowników naszej jednostki w ogólnozakładowej zbiórce. Prawidłowa dezynfekcja oraz postępowanie według wyznaczonych procedur higienicznych stanowi niezwykle istotny element zapobiegania i profilaktyki zakażeń.

DPSy w potrzebie
Domy Pomocy Społecznej to miejsca szczególnie narażone na możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa, zarażenie nim może mieć tragiczne skutki dla osób tam przebywających, tym bardziej okazane wsparcie zostało przyjęte z ogromną wdzięcznością.

Personel DPS w Gródku wykonuje swoją misję i służbę, niejednokrotnie narażając się na niebezpieczeństwo w związku z wykonywanymi obowiązkami. Pomagają i ratują. W tym trudnym okresie potrzebują wsparcia. Przekazane artykuły przydadzą się pracownikom placówki w obliczu rosnącego zagrożenia epidemicznego.


Nasi partnerzy