sobota, 25 września 2021

Straż Graniczna rozbiła grupę przestępczą

Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ponownie uderzyli w nielegalny akcyzowy biznes, rozbijając zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o nielegalną produkcję, dystrybucję oraz przemyt wyrobów akcyzowych. W wyniku akcji zatrzymano 6 Polaków i Ormianina, którzy usłyszeli zarzuty dotyczące udziału jak i kierowania grupą przestępczą. Wobec 5 z nich zastosowano tymczasowe areszty.

Do zatrzymania podejrzanych w sprawie członków grupy doszło w minionym tygodniu (28.07.2020 r.) na terenie województw: mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego na podstawie postanowień Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku. Wówczas to, funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przy wsparciu grup realizacyjnych z 5 oddziałów Straży Granicznej (morskiego, nadbużańskiego, karpackiego, bieszczadzkiego, podlaskiego) zatrzymali 7 osób w tym 6 obywateli RP oraz obywatela Armenii, podejrzanych o udział i kierowanie grupą przestępczą zajmującą się nielegalną produkcją, dystrybucją i przemytem wyrobów akcyzowych – głównie papierosów. Jednemu z zatrzymanych przedstawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Podczas działań przeszukano 20 obiektów, czego efektem było ujawnienie 13 sztuk broni palnej w tym 3 bez wymaganych zezwoleń, krajanki tytoniowej oraz szeregu przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu na poczet przyszłych kar, w tym znaczne ilości gotówki oraz kilkaset srebrnych i złotych monet kolekcjonerskich.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się nielegalną produkcją i obrotem wyrobami tytoniowymi. Wobec 5 osób zastosowano tymczasowe areszty, wobec pozostałych dwóch mężczyzn – wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju, dozoru policyjnego oraz poręczeń majątkowych w wysokości 5 tys. i 50 tys. złotych.

W działaniach wzięli udział przedstawiciele Europolu, którzy od samego początku prowadzenia sprawy aktywnie wspierali funkcjonariuszy w zakresie analizy operacyjnej, informatyki śledczej, a także przygotowywania raportów, co ułatwiło szybką koordynację i wymianę informacji na szczeblu europejskim.

Przypomnijmy, wtorkowe zatrzymania były kontynuacją wcześniejszych działań z tego roku. Wtedy to funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili dwie prężnie działające fabryki papierosów, zabezpieczyli nielegalne wyroby tytoniowe o łącznej wartości ponad 7,6 mln złotych oraz zatrzymali 21 osób z czego wobec sześciu sąd zastosował tymczasowe areszty. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy podatku VAT z działalności grupy szacuje się na kwotę ponad 12 mln złotych. Więcej o zdarzeniu.

Łącznie w ramach podjętych realizacji w śledztwie przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej oraz prowadzonych równolegle innych postępowań przygotowawczych zatrzymano 35 podejrzanych, a szacowane uszczuplenia Skarbu Państwa wynikające z należnych podatków mogą wynieść kilkadziesiąt milionów złotych.


Nasi partnerzy