czwartek, 20 stycznia 2022

Strażackie podsumowanie 2021 roku na Mazowszu

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie poinformowała o statystykach wyjazdów do zdarzeń na terenie Mazowsza. Strażacy łącznie brali udział 83.811 zdarzeniach. 17% stanowiły pożary a 72 % to miejscowe zagrożenia. Pozostałe zgłoszenia potraktowano jako alarmy fałszywe. 

W 2021 roku na terenie woj. mazowieckiego miało miejsce ogółem 83 811 zdarzeń w tym:

•    14 469  pożarów,

•    60 660  miejscowych zagrożeń,

•    8 682  alarmów fałszywych.

Pożary stanowiły 17,26 %, miejscowe zagrożenia 72,38 %, a alarmy fałszywe to 10,36 % ogółu zdarzeń.

Ogółem w pożarach i miejscowych zagrożeniach zginęło 821 osób, a 6 901 odniosło obrażenia ciała, ranni ratownicy 30 w pożarach, 22 w MZ.

Statystycznie strażacy w województwie mazowieckim w 2021 roku wyjeżdżali:

•    do zdarzenia co 6 minut i 20 sekundy,

•    do miejscowego zagrożenia co 8 minut i 40 sekundy,

•    do pożaru co 36 minuty i 40 sekundy,

•    do alarmu fałszywego co 1 godziny i 37 sekund.

Fala wezbraniowa w Płocku.

Dnia 9 lutego 2021 r. Do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Płocku wpłynęło zgłoszenie o podnoszącym się stanie wód na rzece Wiśle. Rzeka zaczęła wzbierać w kilku miejscach. Działania przeciwpowodziowe prowadzone były na terenie miasta Płocka i gmin Wyszogród, Słubice, Gąbin, Bodzanów, Słupno, Mała Wieś, Nowy Duninów.

Działania prowadzone były wzdłuż prawie całej linii brzegowej rzeki na terenie powiatu płockiego gdzie występują tereny zalewowe – około 90 km.

Powódź, która wystąpiła w lutym na terenie powiatu płockiego spowodowana była wieloma spiętrzeniami lodowymi na rzece – największe od mostu drogowo-kolejowego do miejscowości Nowy Duninów.

Działania prowadzone na wałach przeciwpowodziowych zostały podzielone na 7 kluczowych odcinków bojowych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka i powiatu płockiego.

Na każdym z wyżej wymienionych odcinków bojowych z żywiołem walczyli strażacy PSP (w tym słuchacze szkół i kursów strażackich), OSP, mieszkańcy miasta i powiatu płockiego – szczególnie osoby mieszkające na terenach zagrożonych.

Na miejscu działań pracowały dwa mobilne punkty dowodzenia i łączności (SDŁ z KM PSP Warszawa oraz SCDŁ z KW PSP Łódź), na potrzeby akcji przeciwpowodziowej powołane zostały dwa Sztaby – Sztab Taktyczny (pracujący w Płocku na bazie SDŁ Warszawa) oraz Sztab Strategiczny pracujący w siedzibie KW PSP w Warszawie.

W celu zwiększenia efektywności walki z powodzią oraz sprawowania ciągłego nadzoru nad aktualną sytuacją w obrębie rzeki na terenie zagrożonych obszarów do działań wykorzystywane były bezzałogowe statki powietrzne – drony, będące na wyposażeniu PSP.

Działania prowadzone na odcinkach bojowych polegały głównie na układaniu podwyższeń wałów, zabezpieczaniu obiektów bezpośrednio zagrożonych – poprzez tworzenie obwałowań, zabezpieczaniu – wzmacnianiu wałów, pomocy w likwidacji zagrożeń w obiektach gdzie doszło do podtopień, zabezpieczaniu przepustów pod drogami przebiegającymi w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki, ciągłym monitorowaniu stanu wałów przeciwpowodziowych oraz poziomu wody w rzece.

Czynnikiem znacznie utrudniającym prowadzenie działań była temperatura dochodząca do -20 oC. Z powodu ujemnej temperatury niemożliwe było wczesne użycie lodołamaczy należących do zarządcy rzeki PGW „Wody Polskie”. W momencie, gdy nastąpił wzrost temperatur, lodołamacze zostały skierowane do kruszenia lodu na odcinku Włocławek – Płock. Działania zakończyły się 28 lutego 2021 r.

Łączny czas interwencji: 20 dni.

Wypadek i pożar ciężarówki na S8.

W dniu 20 kwietnia 2021r. o godz.13:17 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Warszawie przyjęło zgłoszenie o wypadku samochodu ciężarowego na trasie S8.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu KDR stwierdził, że doszło do wypadku z udziałem ciągnika siodłowego z naczepą i trzech aut osobowych. Ciągnik siodłowy marki VOLVO w momencie przybycia na miejsce zdarzenia JOP znajdował się na prawym boku. Samochód marki BMW zatrzymał się na barierach energochłonnych. Na skutek wypadku doszło do pożaru całego auta ciężarowego wraz z zawartością naczepy. Na skutek zdarzenia kierowca ciągnika siodłowego został wyrzucony na zewnątrz pojazdu. Obecny na miejscu lekarz ZRM stwierdził zgon mężczyzny. W trzech pojazdach osobowych podróżowały 4 osoby. Kierowca samochodu marki BMW po przebadaniu został zabrany do szpitala. Pozostałe osoby po przebadaniu pozostały na miejscu zdarzenia. Trasa S8 została całkowicie zablokowana w kierunku Poznania, a w kierunku Wisły zablokowane zostały 2 pasy ruchu. Działania pierwszego zastępu ratowniczo-gaśniczego polegały na podaniu jednego prądu piany ciężkiej na palące się auto. Po przybyciu dodatkowych sił i środków kierujący akcją podzielił teren działań na 2 odcinki bojowe. Po rozładowaniu ładunku i dogaszeniu, pogorzelisko sprawdzono kamerą termowizyjną – nie stwierdzono zagrożenia pożarowego. Na miejsce zdarzenia zadysponowano Grupę Ratownictwa Technicznego w  celu usunięcia pojazdu ciężarowego. Działania polegały na załadunku pozostałości po ciągniku siodłowym na lawetę i ustawieniu naczepy na kołach, która została odholowana przez pomoc drogową.

Pożar zabytkowego pałacu w Korczewie.

10 listopada 2021 roku o godz. 5:41 wpłynęło zgłoszenie o pożarze zabytkowego pałacu w Korczewie (powiat siedlecki). Po dojechaniu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej, stwierdzono rozwinięty pożar strychu wraz z dachem. Pożar częściowo przeszedł przez drewniany strop na I. piętro budynku.

Ze względu na rozmiar i charakter zdarzenia zadysponowana została Grupa Operacyjna Stanowiska Kierowania Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Oficer Operacyjny po zapoznaniu się z sytuacją, przejął dowodzenie i podtrzymał dotychczasowy zamiar taktyczny.

Na miejsce pożaru przybył Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Nowosielski wraz z Zastępcą Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Arturem Gonerą.

Z uwagi na bezpieczeństwo ratowników, działania gaśnicze prowadzono głównie z podnośników i drabin. Ponadto, w działaniach użyto bezzałogowy statek powietrzny, dzięki któremu wykonano rozpoznanie z wysokości, z wykorzystaniem termowizji. Umożliwiło to kierującemu działaniami ratowniczymi ocenę występującego zagrożenia oraz określenie możliwości skutecznego gaszenia zarzewi pożaru.

Po zlokalizowaniu pożaru, ratownicy rozpoczęli ewakuację mienia z budynku (eksponaty muzealne o dużej wartości historycznej, meble, dokumentację). Na miejsce zdarzenia dowieziony został sprzęt do zbierania wody, którym usuwano nagromadzoną na parterze i I. piętrze wodę, w celu zminimalizowania strat po pożarowych.

Działania ratowniczo-gaśnicze trwały 13 godzin i 6 minut. Brało w nich udział łącznie 52 zastępy jednostek ochrony przeciwpożarowej (19 JRG i 33 OSP) oraz 193 strażaków.

W wyniku pożaru zniszczeniu uległo pokrycie i drewniana konstrukcja dachu, strop drewniany nad I. piętrem oraz wyposażenie pomieszczeń.

W momencie wybuchu pożaru, w budynku nikt nie przebywał. Natomiast w trakcie działań został poszkodowany 1 funkcjonariusz, którego przetransportowano do szpitala, w celu przeprowadzenia dodatkowych badań oraz wypadku lekkiego doznał druh OSP, któremu pomocy udzielił obecny na miejscu zdarzenia Zespół Ratownictwa Medycznego.

Barokowy Pałac w Korczewie został wybudowany w 1734 roku. Obiekt latami był odnawiany, a prace remontowe i konserwatorskie zakończyły się w nim niedawno. Pałac obecnie działał, jako hotel i restauracja.

Grafika i opracowanie: Joanna Kadej – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie

 


Zobacz również