niedziela, 22 maja 2022

Szkolenie dla pracowników Lasów Państwowych

W Ośrodku Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie w ramach Krajowej Narady Leśników poświęconej zagadnieniom ochrony lasu przed pożarami, przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników Lasów Państwowych z zakresu rozwoju i rozprzestrzeniania się pożarów na obszarach leśnych.

W ramach szkolenia zrealizowane zostały zajęcia teoretyczne oraz część praktyczna na poligonie Ośrodka Szkolenia PSP w Pionkach, zawierająca pokazy: rozwoju pożaru z wykorzystaniem „małego domku”, wyznaczania granic wybuchowości gazu LPG z wykorzystaniem akwarium Gisselsona. W szkoleniu uczestniczyło 26 osób.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Robert Banaszek – Ośrodek Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.


Zobacz również